Üks-ühele koosoleku meistriklass

„Hea juht on heatahtlik ega hooli kuulsusest“ Sun Tzu

Investeerides iga töötaja kohta 1,25% oma tööajast, märkad peagi, et märkimisväärselt väheneb vajadus teiste koosolekute järele. Võidad aega juurde oma põhiülesannate täitmiseks.

Kuni 30% töötajatest on veendunud, et nende juht teab tegelikult, mida nad teevad.

Usalduslik õhkkond ja meeldiv töökeskkond​ on iga eduka juhtimise eeldus.

Meeskonna juhtimise efektiivsus sõltub suuresti juhi ja töötaja omavahelisest usalduslikust suhtest.

Kuivõrd suudab juht luua keskkonna, kus töötaja saab keskenduda oma ülesannete täitmisele.

Ekslikult arvatakse, et lõunapausil või juhuslikult koridoris töötajaga suhtlemine on piisav usalduse tekkimiseks või jooksvalt tööprobleemide lahendamiseks. 

Koolitus on abiks kui:

 • töötajad ei püsi tähtaegades
 • töötajad on läbipõlemise äärel
 • juht ei oma ülevaadet tegemistest
 • puudub usaldus meeskonnas
 • vaja on rohkem paindlikkust

Üks-ühele koosoleku meistriklass õppekava

Juhtimise ja halduse õppekavarühm

Avalikud allikad ja teadustööd, millele viidatakse õppematerjalides.

Töötajate arvates teab ainult 15% juhtidest, millega töötajad tegelikult tegelevad. Samas investeerides oma ajast 1,25% töötajaga suhtlemiseks on võimalik suurendada märkimisväärselt töötajate pühendumust.

Meeskonna juhtimise efektiivsus sõltub suuresti juhi ja töötaja omavahelisest usalduslikust suhtest. Kuivõrd suudab juht luua keskkonna, kus töötaja saab keskenduda oma ülesannete täitmisele. Ekslikult arvatakse, et lõunapausil või juhuslikult koridoris töötajaga suhtlemine on piisav usalduse tekkimiseks või jooksvalt tööprobleemide lahendamiseks. Üks-ühele koosolek on märk töötajale, et juht võtab tema jaoks aja ja keskendub ainult temale. Teiselt poolt annab üks-ühele koosolek juhile suurepärase ülevaate olukorrast, mis aitab tal kiiresti reageerida muutustele või lahendada probleeme.

Koolituse eesmärgiks on anda juhile töövahendid üks-ühele koosolekute läbiviimiseks ja tulemuste kasutamiseks usaldusliku õhkkonna loomisel ja meeskonna efektiivsemaks muutmisel.

Koolitusel osaleja:

 • teab üks-ühele koosoleku rolli igapäevases juhtimises ja meeskonnas usaldusliku töökeskkonna loomises
 • oskab mallide ja õppematerjalide abil valmistada ette üks-ühele koosolekut
 • oskab mallide ja õppematerjalide abil läbi viia üks-ühele koosolekut

Koolitus sobib suurepäraselt:

 • algajale või kogemusega juhile igal tasandil
 • projektijuhile, kes pidevalt töötab erinevate meeskondadega
 • tulevasele juhile, kes on suunatud ettevõtte karjääriprogrammi ja asub peagi juhina tööle
 • kõigile teistele, kes soovivad arendada koostööd kolleegidega, klientide või partneritega

Koolitusel osalemiseks ei ole eeltingimusi. Soovituslikult eesti keele oskus vähemalt B2.

Standardkoolituse maht on 3 akadeemilist tundi

Koolituse raames läbitakse järgmised teemad:

 • koosoleku roll juhtimises ja selle olemus
 • koosoleku ettevalmistamine
 • meeskonna informeerimine
 • koosoleku läbiviimine

Koolituse raames vahelduvad teooria ja arutelud koos individuaalsete töödega.

Kontaktõppe läbiviimiseks on vajalikud:

 • piisavalt ruumi osalejatele ja head nähtavust õpperuumi projektori pildile
 • projektor koos ekraaniga või televiisor
 • pabertahvel
 • piisavalt seinapinda, et esitleda rühmatöö tulemusi

Virtuaalõpe toimub Zoom keskkonnas. Selleks peab õppijatel olema:

 • stabiilne internetiühendus
 • kaamera (eraldi või integreeritud)
 • soovituslik on kasutada laua- või sülearvutit
 • võimalusel eraldi kõrvaklapid

Õppijad saavad märkmete tegemiseks koolitaja slaidid ja töölehed.

Koolituse läbimiseks tuleb:

 • osaleda koolitusel algusest lõpuni
 • aktiivselt panustada koolitusse
 • täita kõik ülesanded
 • töölehtede täitmine, mille tulemusena valmib tööplaan
 • enesereflektsioon

Koolituse läbinud saavad tunnistuse.

 • Koolitaja koolitus
 • Juhi töö kogemus vähemalt 3 aastat, mis hõlmab ka arenguvestluste läbiviimist
 • Eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel

Iseseisev veebipõhine koolitus

Koolitus veebikeskkonnas

Veebipõhine iseseisv koolitus

Osalustasu 39,90 € (kuni 23.12 soodushind 19.90 €)
Liitu kohe

Virtuaalkoolitus

Koolitus Zoom keskkonnas

Virtuaalkoolitus

520,00 € + km/grupp (hind osaleja kohta 32,50€ + km)

Kontaktkoolitus

Koolitus tellija juures

Kontaktkoolitus

600,00 € + km/grupp kliendi juures (hind osaleja kohta 37,50 € + km)

Enne kui otsustad, küsi pakkumist!

(Valida võib ka mitu varianti)
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
Shopping Cart
Scroll to Top