ÜKS-ÜHELE KOOSOLEKU MEISTRIKLASS

„Hea juht on heatahtlik ega hooli kuulsusest“ Sun Tzu

Nimetagem asju nende õigete nimedega. Ekslikult peetakse üks-ühele koosolekuid arenguvestlusteks. Teatud mõttes on neil mõlemal ühiseid jooni, kuid nende eesmärk on täiesti erinevad. Arenguvestlus keskendub ennekõike töötaja pikaajalise arengu juhtimiseks. Vaadatakse üle, mis on toimunud ja kuhu tahetakse jõuda. Üks-ühele koosoleku eesmärgiks on ennekõike olukorra kaardistus ja jooksvate murede lahendamine. Juht saab üks-ühele kohtumistel jooksvalt jagada töötajale tagasisidet ning kuulata töötaja mõtteid ja ideid. 

Kellele koolitus on suunatud?

Koolitus on ennekõike erineva taseme uutele ja kogenud juhtidele, kes on valmis investeerima oma tööajast 1,25% vahetu alluva jaoks. Just nii vähe aega on vaja, et luua usalduslik kontakt meeskonnaga, saada täielik ülevaade olukorrast ja koguda regulaarset sisendit töötajate arendamisse.

Lisaks on koolitus kasulik neile, kes on skeptilised, et 30 minutiga on võimalik saavutada uskumatuid tulemusi ja aega jääb ülegi.

Millest on koolituses juttu?

Kui tunned, et meeskond ei toimi ühtsena või midagi käärib. Regulaarsete üks-ühele kohtumiste tulemusena hakkab meeskond hoopis suurema kirega panustama. Paraneb ülevaade meeskonna tegelikest tegevustest, mis võimaldab paindlikumalt tegutseda. Lisaks saad väga ruttu teada probleemidest ja nende põhjustest. See kõik soodustab usaldusliku ja avatud õhkkonna kujunemist ja saad keskenduda organisatsiooni eesmärkidele. 

Koolitusel räägime:

 • töötaja tegelikud motivaatorid
 • juhi roll töötaja pühendumuses
 • üks-ühele koosoleku roll juhtimises
 • koosoleku efektiine korraldus
 • töötajate julgustamine ja kuulamine
 • kuidas panna tulemused tööle

Koolituse korraldus

 • vaatame üle, miks teaduslikust vaatevinklist on üks-ühele koosolekud olulised
 • koostame plaani koosoleku läbiviimiseks, arvestades üks-ühele koosoleku nõudeid
 • valmistame ette koosoleku teate ning esmased kontroll-lehed
 • arutame, kuidas juhina saad kogutud informatsiooni kasutada nii töötaja, meeskonna kui ka organisatsiooni arendamisel 

Koolituse tulemusena saad ...

 • vajalikud töövahendid, mille abil saad kiiresti koosolekud käima ja tulemusi dokumenteerida
 • tööplaani alustamise, sest koheselt tegutsedes saad varem tulemusi nautida
 • nipid ja ideed, kuidas ka keerulistes olukordades ja töötajatega toime tulla ning saavutada oma tulemused
 • kõik eeldused, et Sinu meeskonnas tõused efektiivsus ning pühendumus

Investeerides iga töötaja kohta 1,25% oma tööajast, märkad peagi, et märkimisväärselt väheneb vajadus teiste koosolekute järele. Seega võidad aega juurde oma põhiasjade tegemiseks.

Midagi olulist veel

 • üks-ühele koosolek on üks olulisi töövahendeid, et olla tõhus juht
 • regulaarsed kohtumised aitavad kokku hoida aega ja töötada süsteemselt
 • paindlikkuse tagab sulle ülevaade olukorrast, mitte võime kiiresti teises suunas jooksma hakata
 • meeskonna töödest ülevaate omamine ei tähenda totaalset kontrolli
 • töötajate rahulolu-uuring, arenguvestlus, ja üks-ühele koosolekud annavad hindamatu tagasiside, mis organisatsioonis toimub – KASUTA SEDA VÕIMALUST!