Üks-ühele koosoleku meistriklass

„Hea juht on heatahtlik ega hooli kuulsusest“ Sun Tzu

Investeerides iga töötaja kohta 1,25% oma tööajast, märkad peagi, et märkimisväärselt väheneb vajadus teiste koosolekute järele. Võidad aega juurde oma põhiülesannate täitmiseks.

Kuni 30% töötajatest on veendunud, et nende juht teab tegelikult, mida nad teevad.

Usalduslik õhkkond ja meeldiv töökeskkond​ on iga eduka juhtimise eeldus.

Meeskonna juhtimise efektiivsus sõltub suuresti juhi ja töötaja omavahelisest usalduslikust suhtest.

Kuivõrd suudab juht luua keskkonna, kus töötaja saab keskenduda oma ülesannete täitmisele.

Ekslikult arvatakse, et lõunapausil või juhuslikult koridoris töötajaga suhtlemine on piisav usalduse tekkimiseks või jooksvalt tööprobleemide lahendamiseks. 

Koolitus on abiks kui:

 • töötajad ei püsi tähtaegades
 • töötajad on läbipõlemise äärel
 • juht ei oma ülevaadet tegemistest
 • puudub usaldus meeskonnas
 • vaja on rohkem paindlikkust

Koolituse teemad

 • üks-ühele koosoleku roll juhtimises
 • koosoleku ettevalmistamine ja komistuskivid selle juurutamisel
 • koosoleku läbiviimine ja tulemuslikkus
 • järeltegevused ning tööplaani koostamine 

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda juhile töövahendid üks-ühele koosolekute läbiviimiseks ja tulemuste kasutamiseks usaldusliku õhkkonna loomisel ja meeskonna efektiivsemaks muutmisel.

czczbbb

<c<cc

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab koosoleku rolli igapäevases meeskonna  juhtimises
 • oskab mallide ja õppematerjalide abil valmistada ette koosolekut
 • oskab mallide ja õppematerjalide abil läbi viia koosolekut
 • oskab mallide ja õppematerjalide abil plaanida koosolekujärgseid tegevusi 

Sihtgrupp

Koolituse sihtgrupiks erineva kogemuse, astme ja valdkonna juhid. 

Kestvus

Koolitus kestab 3 akadeemilist tundi kontaktkoolitusena või virtuaalkoolitusena Zoom keskkonnas.

Telli “Üks-ühele koosoleku meistriklass” koolitus oma organisatsioonile!

(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)

Koolituse hind ühe grupi kohta (12 osalejat grupis) alates 360 € + km/grupp.

%d bloggers like this: