Arenguvestluse meistriklass

Arenguvestlust peetakse tihti tüütuks tegevuseks, mida tehakse tegemise pärast. Tegelikult on sellest võimalik teha suurepärane töövahend nii organisatsiooni, juhi kui ka töötaja jaoks. Arenguvestluse meistriklass koolitus annab kõik vajaliku edukaks vestluseks ja selle tulemuste rakendamiseks.

Arenguvestluse käigus on võimalik leida maksimaalne ühisosa töötaja ja organisatsiooni eesmärkides ning panna paika teekond, et seda ühisosa vajadusel suurendada. 70% töötaja pühendumusest sõltub juhist ja ainult 30% töökeskkonnast

Arenguvestlus aitab kõige efektiivsemalt edasi liikuda pikas perspektiivis

Selged eesmärgid ja tee nendeni on edu võti​.  Arenguvestluse puhul on protsess sama oluline kui selle sisu. Unustada ei tohi ka järeltegevusi.

Organisatsioonid korraldavad rahulolu-uuringuid ja  arenguvestlusi, mis tihti on keerulised ja tüütud. 

Arenguvestlusel on oluline roll organisatsiooni edus ja töötajate pühendumuse suurendamises. Ta aitab mõista töötajal oma rolli organisatsioonis.

Koolitus on abiks kui:

 • arenguvestlus on tüütu ülesanne
 • personali voolavus on suur
 • eesmärgid jäävad täitmata
 • töötajad on rahulolematud
 • areguvestlused ei anna loodetud tulemust
 • arenguvestlusi ei toimu üldse

Arenguvestluse meistriklass õppekava

Juhtimise ja halduse õppekavarühm

Avalikud allikad ja teadustööd, millele viidatakse õppematerjalides.

Organisatsioonid korraldavad rahulolu-uuringuid ja  arenguvestlusi. Tihti tehakse neid keeruliste ankeetide alusel ning võetakse kui tüütut rutiini. Arenguvestlusel on aga väga oluline roll organisatsiooni edus ja töötajate pühendumuse suurendamises. Arenguvestlus aitab mõista töötajal tema rolli organisatsioonis ja leida ühiseid eesmärke. Arenguvestlus on suurepärane võimalus leida oma töötajate seast vajalikke spetsialiste või ka tulevasi juhte. Kahjuks tuleb ka arenguvestlusest välja, et töötaja jätkamine organisatsioonis ei ole kellelegi kasulik. Siis on võimalik leida parim viis kõigile osapooltele töötaja lahkumise korraldamiseks.

Koolituse eesmärgiks on mõtestada arenguvestluse roll organisatsioonis ja anda vajalikud töövahendid arenguvestluse efektiivseks korraldamiseks ja tulemuste rakendamiseks organisatsiooni hüvanguks.

Koolitusel osaleja:

 • teab arenguvestluse eesmärki ning rolli organisatsiooni ja töötajate arengus ja edus
 • teab arenguvestluse mõju oma struktuuriüksuse sisekliimale ja töökorraldusele
 • teab eduka arenguvestluse eeldusi ja oskab neid arvestada oma igapäevases töös
 • oskab õppematerjali toel arenguvestlust ette valmistada
 • teab arenguvestluse üldist struktuuri ja oskab arenguvestlust läbi viia juhendite ja õppematerjali abil
 • oskab õppematerjalide toel plaanida arenguvestluse järeltegevusi
 • teab enamlevinud komistuskivisid arenguvestluste läbiviimisel.

Koolitus sobib suurepäraselt:

 • erineva astme juhtidele
 • personalitöötajatele, kes korraldavad organisatsioonis arenguvestluste läbiviimist
 • tugiisikud ja töökeskkonna spetsialistid, kes saavad tulemustest omale vajalikku sisendit tööks.

Koolitusel osalemiseks ei ole eeltingimusi. Soovituslikult eesti keele oskus vähemalt B2.

Standardkoolituse maht on 8 akadeemilist tundi

Koolituse raames läbitakse järgmised teemad:

 • arenguvestluse roll organisatsioonis
 • arenguvestlus ei ole lihtsalt koosolek
 • arenguvestluse efektiivsuse eeldused
 • kuidas saada maksimaalselt kasulikku infot
 • vestluseks ettevalmistumine
 • arenguvestluse struktuur ja läbiviimine
 • arenguvestlus kui talentide avastuse võimalus
 • enamlevinud karid arenguvestlusel
 • tegevused peale vestlust

Koolituse raames vahelduvad teooria ja arutelud koos individuaalsete ja rühmatöödega.

Kontaktõppe läbiviimiseks on vajalikud:

 • piisavalt ruumi osalejatele ja head nähtavust õpperuumi projektori pildile
 • projektor koos ekraaniga või televiisor
 • pabertahvel
 • piisavalt seinapinda, et esitleda rühmatöö tulemusi

Virtuaalõpe toimub Zoom keskkonnas. Selleks peab õppijatel olema:

 • stabiilne internetiühendus
 • kaamera (eraldi või integreeritud)
 • soovituslik on kasutada laua- või sülearvutit
 • võimalusel eraldi kõrvaklapis

Õppijad saavad märkmete tegemiseks koolitaja slaidid ja töölehed. Sõltuvalt tellimusest on võimalik saada lõpetajatel elektrooniline käsiraamat.

Koolituse läbimiseks tuleb:

 • osaleda koolitusel algusest lõpuni
 • aktiivselt panustada koolitusse
 • vastata testile
 • töölehtede täitmine, mille tulemusena valmib tööplaan
 • enesereflektsioon

Koolituse läbinud saavad tunnistuse.

 • Koolitaja koolitus
 • Juhi töö kogemus vähemalt 3 aastat, mis hõlmab ka arenguvestluste läbiviimist
 • Eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel

Arenguvestluse meistriklass koolituse tagasiside

Kuidas jäite rahule koolitusega?

Koolituse sisu vastas minu vajadustele
Koolituse ajakava
Õppemeetodid

Kuidas jäite rahule koolitajaga?

Teema valdamine ja sisu edasiandmine
Osalejate kaasamine
Ajakasutus
Toetavad materjalid

Koolituse korraldusega rahulolu

Õpikeskkond (virtuaalne või füüsiline)
Eelinfo piisavus ja ajakohasus
Kui tõenäoliselt Sa soovitaksid seda koolitust oma sõbrale/tuttavale?

Virtuaalkoolitus

Koolitus Zoom keskkonnas

Virtuaalkoolitus

1040,00 € + km/grupp (hind osaleja kohta 65,00 €)

Kontaktkoolitus

Koolitus tellija juures

Kontaktkoolitus

1200,00 € + km/grupp kliendi juures (hind osaleja kohta 75,00€)
0
Edukat lõpetajat
0
Tundi koolitusi

Enne kui otsustad, küsi "Arenguvestluse meistriklass" pakkumist!

(Valida võib ka mitu varianti)
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
Scroll to Top