Arenguvestluse meistriklass - pane oma meeskond õitsea

Arenguvestlust peetakse tihti tüütuks tegevuseks, mida tehakse tegemise pärast. Tegelikult on sellest võimalik teha suurepärane töövahend nii organisatsiooni, juhi kui ka töötaja jaoks. Arenguvestluse meistriklass koolitus annab kõik vajaliku edukaks vestluseks ja selle tulemuste rakendamiseks.

Arenguvestluse meistriklass

Tihti on ettevõtetel probleemiks madal tootlikus. Uuringu kohaselt enne arenguvestluse rakendamist oli keskmine töötajate jõudluse skoor 6,5 (10-punktisel skaalal), samas kui pärast regulaarsete arenguvestluste läbiviimist tõusis see 8,2-ni.

“The Impact of Performance Management System on Employee Performance”

Mohammad Azzam Bin Abu Bakar, Universiti Teknologi Malaysia

Uuringu kohaselt enne arenguvestluste rakendamist oli töötajate keskmine töörahulolu skoor näiteks 6,8 (10-punktisel skaalal), samas kui pärast regulaarsete arenguvestluste läbiviimist tõusis see näiteks 8,4-ni.

“The Effects of Performance Management on Employees’ Job Satisfaction”

Muhammad Imran Qureshi, COMSATS Institute of Information Technology, Pakistan

Arenguvestlused toetavad töötajate kaasatavust. Uuringu kohaselt enne arenguvestluste rakendamist oli töötajate keskmine kaasatuse tase näiteks 65% (100% skaalal), samas kui pärast regulaarsete arenguvestluste läbiviimist tõusis see näiteks 82%-ni.

“Performance Management and Employee Engagement”

Xiangyun Du, University of South Florida

Ettevõtte edu aluseks on töötajate areng. Uuringu kohaselt enne arenguvestluste rakendamist oli töötajate keskmine oskuste arengu skoor näiteks 6,0 (10-punktisel skaalal), samas kui pärast regulaarsete arenguvestluste läbiviimist tõusis see näiteks 7,8-ni.

“The Impact of Performance Management on Employee Development”

Anitha V, PSG Institute of Management, India

Regulaarsed arenguvestlused suurendavad töötajate rahulolu ja seeläbi vähendavad tööjõu voolavust. Keskmiselt kulub uue töötaja värbamisele ja koolitusele 3 - 6 kuud.

Ettevõtted, mis rakendavad tulemuslikke arenguvestlusi, näevad keskmiselt 30% suuremat kasumlikkust võrreldes nendega, kes seda ei tee.

Arenguvestlus aitab kõige efektiivsemalt edasi liikuda pikas perspektiivis

Selged eesmärgid ja tee nendeni on edu võti​.  Arenguvestluse puhul on protsess sama oluline kui selle sisu. Unustada ei tohi ka järeltegevusi.

Organisatsioonid korraldavad rahulolu-uuringuid ja  arenguvestlusi, mis tihti on keerulised ja tüütud. 

Arenguvestlusel on oluline roll organisatsiooni edus ja töötajate pühendumuse suurendamises. Ta aitab mõista töötajal oma rolli organisatsioonis.

Arenguvestluse meistriklass koolituse tulemused

Mõistad arenguvestluse rolli juhtimises ja selle edukuses

Oskad rakendada arenguvestlust meeskonna arendamiseks

Oskad õppematerjalide abil viia läbi suurepäraseid arenguvestlusi

Oskad vältida enamlevinud komistuskivisid arenguvestluse korraldamisel

Arenguvestluse meistriklass koolituse tagasiside

Kuidas jäite rahule koolitusega?

Koolituse sisu vastas minu vajadustele
Koolituse ajakava
Õppemeetodid

Kuidas jäite rahule koolitajaga?

Teema valdamine ja sisu edasiandmine
Osalejate kaasamine
Ajakasutus
Toetavad materjalid

Koolituse korraldusega rahulolu

Õpikeskkond (virtuaalne või füüsiline)
Eelinfo piisavus ja ajakohasus
Kui tõenäoliselt Sa soovitaksid seda koolitust oma sõbrale/tuttavale?
Eduka meeskonna juhtimine

Virtuaalkoolitus

Koolitus Zoom keskkonnas

Virtuaalkoolitus

1040,00 € + km/grupp (hind osaleja kohta 65,00 €)
Eduka meeskonna juhtimine

Kontaktkoolitus

Koolitus tellija juures

Kontaktkoolitus

1200,00 € + km/grupp kliendi juures (hind osaleja kohta 75,00€)

Enne kui otsustad, küsi "Arenguvestluse meistriklass" pakkumist!

(Valida võib ka mitu varianti)
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
Scroll to Top