Arenguvestluse meistriklass

Arenguvestluse käigus on võimalik leida maksimaalne ühisosa töötaja ja organisatsiooni eesmärkides ning panna paika teekond, et seda ühisosa vajadusel suurendada.

70% töötaja pühendumusest sõltub juhist ja ainult 30% töökeskkonnast

Koolitusest

“Kui soovite õitsengu aastat, kasvatage teravilja. Kui soovite kümme aastat õitsengut, istutage puid. Kui soovite sada õitsengu aastat, hoolitsege inimeste eest.” Hiina vanasõna

Selged eesmärgid ja tee nendeni on edu võti

Organisatsioonid korraldavad rahulolu-uuringuid ja  arenguvestlusi, mis tihti on keerulised ja tüütud. 

Arenguvestlusel on oluline roll organisatsiooni edus ja töötajate pühendumuse suurendamises. Ta aitab mõista töötajal oma rolli organisatsioonis.

Kahjuks võib arenguvestluse tulemusena selguda, et töötaja jätkamine organisatsioonis ei ole kellelegi kasulik. Siis on võimalik leida parim viis kõigile osapooltele töötaja lahkumise korraldamiseks.

Arenguvestluse puhul on protsess sama oluline kui selle sisu. Unustada ei tohi ka järeltegevusi.

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda juhile töövahendid üks-ühele koosolekute läbiviimiseks ja tulemuste kasutamiseks usaldusliku õhkkonna loomisel ja meeskonna efektiivsemaks muutmisel.

Teemad
 • arenguvestluse roll organisatsioonis
 • arenguvestlus ei ole lihtsalt koosolek
 • arenguvestluse efektiivsuse eeldused
 • kuidas saada maksimaalselt kasulikku infot
 • vestluseks ettevalmistumine
 • arenguvestluse struktuur ja läbiviimine
 • arenguvestlus kui talentide avastuse võimalus
 • enamlevinud karid arenguvestlusel
 • tegevused peale vestlust
Tulemus

Koolitusel osaleja:

 • teab arenguvestluse eesmärki ning rolli ettevõtte ja töötajate arengus ja edus
 • teab arenguvestluse mõju oma struktuuriüksuse sisekliimale ja töökorraldusele
 • teab eduka arenguvestluse eeldusi ja oskab neid arvestada oma igapäevases töös
 • oskab õppematerjali toel arenguvestlust ette valmistada
 • teab arenguvestluse üldist struktuuri ja oskab arenguvestlust läbi viia juhendite ja õppematerjali abil
 • oskab õppematerjalide toel plaanida arenguvestluse järeltegevusi
 •  teab enamlevinud komistuskivisid arenguvestluste läbiviimisel
Sihtgrupp

Koolitus sobib suurepäraselt:

 • erineva astme juhtidele
 • personalitöötajatele, kes korraldavad organisatsioonis arenguvestluste läbiviimist
 • tugiisikud ja töökeskkonna spetsialistid, kes saavad tulemustest omale vajalikku sisendit tööks
Kestvus

Koolitus kestab 6 akadeemilist tundi kontaktkoolitusena või virtuaalkoolitusena Zoom keskkonnas

Maksumus

Koolituse hind 780 € + km/grupp (12 osalejat)

Koolituse tulemusena saad…

 • vajalikud töövahendid, mille abil saad vestlused ette valmistada ja edukalt läbi viia
 • tööplaani koheseks alustamise, sest koheselt tegutsedes saad varem tulemusi nautida
 • nipid ja ideed, kuidas ka keerulistes olukordades ja töötajatega toime tulla ning saavutada oma tulemused
 • kõik eeldused, et Sinu arenguvestlused oleksid tulemuslikud

Allikas: Väljavõte õppematerjalist

Telli “Arenguvestluse meistriklass” koolitus oma organisatsioonile!

(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
%d bloggers like this: