Sissejuhatus inimeste juhtimisse

„Tugeva kindrali alluvuses pole nõrku sõdureid.“ Jaapani vanasõna

Juhiks olemine tähendab ennekõike vastutamist teiste tegemiste eest. Spetsialist vastutab ainult enda tulemuste eest.

Kas oled mõnikord märganud, et juhi vahetusel toimub meeskonnas totaalne muutus? Kunagi keskpärane tiim hakkab saavutama suurepäraseid tulemusi ja vastupidi. Juhi edukus sõltub ennekõike tema oskusest kohaneda meeskonnaga ja meeskonda arendada.

Juht kasvab koos meeskonnaga.

Juhtimise edukuse aluseks on juhi võimujälg. Kuidas juht ennast positsioneerib, milliseid töövõtteid kasutab ning ennast kehtestab.

Määravaks ei ole juhi arusaam olukorrast, vaid kriitilise tähtsusega on, kuidas meeskond juhi tegevust näeb ja tajub. Need on kaks erinevat asja.

Juhi ülesanne ei ole panna meeskond tantsima oma pilli järgi, vaid koondada meeskond oma selja taha.

Juhtimisel on oma võlu ja valu. Juhiks olemine ei sobi kõigile, sest mida kõrgemale liigutakse, seda vähem saab teha reaalset tööd ja seda üksildasemaks muututakse. Sellest ei räägita üldiselt koolitustel.

Otsustades minna juhi teed, tuleb ära unustada “mina”, sest edaspidi sõltub edu “meie panusest”.

Sissejuhatus inimeste juhtimisse Juhtimisstiil - töötajate arendamise alustala​

Koolituse eesmärgiks on mõtestada lahti juhi roll ja anda ülevaade juhi igapäevase töö sisust just inimeste juhtimise võtmes.

 • juhi olemus ja roll 
 • võim ja võimu jälg,
 • otsustamine ja vastutus
 • inimeste juhtimine
 • informatsiooni haldus
 • eduka juhtimise põhimõtted
 • suhtlemine ja tegevuste plaanimine

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab juhtimise olemust
 • teab juhtimist mõjutavaid tegureid 
 • teab võimu mõju ning selle kasutamise võimalusi
 • teab inimeste ja protsesside juhtimise erinevusi 

Koolituse sihtgrupiks on kogenud, uued ja tulevased juhid. 

Koolitus kestab 8 akadeemilist tundi kontaktkoolitusena või virtuaalkoolitusena Zoom keskkonnas.

Õppegrupi suurus 16 osalejat.

Inimesed juhiga

Virtuaalkoolitus

Koolitus Zoom keskkonnas

Virtuaalkoolitus

1040,00 € + km/grupp (hind osaleja kohta 65,00 € + km)
Inimesed juhiga

Kontaktkoolitus

Koolitus tellija juures

Kontaktkoolitus

1200,00 € + km/grupp kliendi juures (hind osaleja kohta 75,00€ + km)

Enne kui otsustad, küsi pakkumine!

(Valida võib ka mitu varianti)
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
Scroll to Top