Konsultatsioonid

Ma ei saa keelata astuda sama reha otsa, millele on teised astunud. Kui sa aga oled nutikas, siis õpid teiste vigadest. Siin saan abiks olla ja koos võime isegi vältida seni teadmata karisid. Konsultatsioonid aitavad jõuda kiiresti probleemi põhjusteni ja jõuda lahenduste rakenduseni.

Konsultatsioon ei ole lihtsalt nõu andmine

Konsultatsiooni eesmärk on TAKISTUSTE TUVASTAMINE, mis segab edasiliikumist, ning aitab leida võimaluse olukorra lahendamiseks.

Ka kõige edumeelsematel juhtidel ja organisatsioonidel võib tekkida probleem näha suurt pilti. Ollakse lihtsalt väga keskendunud kindlatele tegevustele ja suure töökoormuse tõttu jäävad mõned asjad nägemata.

Kogemust ei saa osta​

Küsimus on ennekõike rahas. Väga spetsiifilise probleemi lahendamiseks on tihti kasulikum kasutada kogemustega konsultanti kui palgata töötaja. 

Uue töötaja leidmine on pikk ja keeruline protsess, mis on kulukas. Enamasti tuleb konsultandi kaasamine lõpuks soodsam, kui oodata uue töötaja saabumist.

Mida konsultant teeb?​
 • aitab kokku panna suurt pilti, et mõista probleemi või takistuse põhjust
 • kõrvalseisjana võib tuvastada kitsaskohti, mida muidu ei tuvastata
 • tuvastab täiendavad organisatsiooni tugevused ja nõrkused
 • toob kaasa valdkondadeülese kogemuse ja värskeid ideid
 • leiab seoseid ja võimalusi, mis seni pole silma jäänud 
 • aitab leida parima lahenduse muutuste sisseviimiseks või arenguks
 • aitab leida täiendavaid partnereid, kes aitavad äri laiendada
 • keskendub probleemi tuvastamisele ja lahenduste väljatöötamisele
consulting, training, to learn-3055703.jpg

Konsultatsioonide näidisvaldkonnad

Juhtimise konsultatsioon

Konsultandi kaasamisele võib olla viimaseks päästerõngaks näiteks järgmistes olukordades:

  • töötajad lahkuvad vaatamata suurepärasele töökeskkonnale
  • eesmärgid jäävad täitmata, aga põhjus on teadmata
  • kliendid on rahulolematud, kuigi pakutav teenus on turu parim
  • organisatsiooni juhtimismudel ei toimi soovitud viisil
  • infohaldus ei toimi ja informatsiooni ei liigu
  • vajalikud on muutused ja võimalikult kiiresti
  • organisatsioon on oma tegevuses tupikus
Koolitusvaldkonna konsultatsioon

Koolitatud töötajad on organisatsioonile edu garantiiks.  Koolituskonsultant aitab näiteks:

 • tuvastada organisatsiooni koolitussüsteemi kitsaskohad
 • arendada või luua organisatsiooni koolitussüsteemi
 • tuvastada koolitusvajadused ning koostada koolitusprogrammi
 • valida ja juurutada parimat koolitusplatvormi
 • hinnata koolituste tulemuslikkust ja juurutada kvaliteedisüsteemi
 • luua plaani  õpitulemuste koheseks juurutamiseks töös

Kui Sul on huvi konsultatsioonide kohta, siis anna märku:

Palun täpsustada siin oma soov, eesmärk vms.

Konsultatsiooni hind alates 60,00 € + km/1 tund

Scroll to Top