Koolitusvaldkonna konsultatsioonid

Koolitused on võimalus tõsta kiiresti oma töötajate kvalifikatsiooni ning seeläbi parandada tootlikust või ka töö efektiivsust. Samas ainult koolitamisest ei piisa. Koolitusvaldkonna konsultatsioonid aitavad luua süsteemi, kus õpitut hakatakse ka kohe eesmärgipäraselt rakendama. 

Efektiivne koolitussüsteem on edu võti

Efektiivne koolitussüsteem muudab koolitamise kulust investeeringuks.  Efektiivse koolitussüsteemi tunnused on:

 • toimiv kompetentsi- ja karjäärimudel
 • koolitused arendavad pädevusi või lahendavad probleeme
 • igal töötajal on õpitu rakendamise plaan
 • koolitustel on mõõdetavad eesmärgid ja õpiväljundid
 • kaasaegne koolituskeskkond – nii füüsiline kui ka virtuaalne
Organisatsiooni edukas koolitusmudel

Organisatsiooni koolitusmudel koosneb üldiselt viiest tegevusest:

 1. koolitusvajaduste tuvastamine
 2. koolituste loomine
 3. õppematerjalide ja -vahendite loomine
 4. koolituste läbiviimine
 5. koolituste hindamine

Need tegevused peavad aga pidevalt toimuma ja toimima.

Eduka koolitussüsteemi tunnused

Edukas koolitussüsteem on kui suurepärane investeering. Selle tunnusteks on:

  • igal koolitusel on kindel eesmärk ja mõte
  • õpitu rakendamiseks on plaan ja juhid toetavad selle teostust
  • töötajad teavad juba enne koolitust, mida neilt pärast oodatakse
  • tunnista eksimust, iga koolitus ei pruugi täita soovitud eesmärki, peab leidma uue 

Millal võiks mõelda koolitusalasele konsultatsioonile?

Peter Drucker on öelnud, et juht ja töötajad on organisatsiooni suurim vara ja nende arengusse investeerides on võimaik panustada nii klientide leidmisse kui ka hoidmisse.

Töötajaid koolitatakse vastavalt rahulolu-uuringute ja arenguvestluste tulemusele, aga midagi ei muutu. Olukord läheb isegi hullemaks.

Koolituskulud moodustavad organisatsiooni eelarvest märkimisväärse osa , kuid see ei ole kättesaadav kõigile töötajatele, sest seda ei jätku.

Klientide või partnerite koolitamine on suur väljakutse. See on rahaliselt kulukas ning koormab märkimisväärselt Sinu enda töötajaid.

Mõnel korral aastas tuleb koolitada kogu personali rutiinsetel teemadel, kuid koolitajale ja töötajatele sobiva aja leidmine on võimatu. 

Suurimaks peavaluks on kindla pädevusega töötajate leidmine ning nende koolitamine. Keeruline on ka kiirete lühikoolituste tegemine vajalikul tasemel.

Kui soovid rohkem teada koolitusvaldkonna konsultatsioonidest, siis jäta oma soov või mure.

Palun täpsustada siin oma soov, eesmärk vms.
Scroll to Top