Juhtimiskoolitused

Kas oled hädas pideva värbamisega ning töötajate hoidmisega tööl? Kas koosolekud kipuvad pikaks venima ja lõpuks lepitakse kokku uue koosoleku aeg? Kas strateegiad ja tegevusplaanid ei toimi? Minu juhtimiskoolitused võivad siin kiiresti abiks olla. Need on koolitused praktikult praktikule.

Juhtimiskoolitused

Küsitluste põhjal umbes 1/3 töötajatest soovitaks oma juhti teistele. Veel enam, umbes 1/4 töötajatest on valmis kohe juhi pärast vahetama töökohta isegi kui palk väheneb 10 %.

Statistiliselt kõigest 1/5 värvatud juhtidest on olemas vajalikud eeldused inimeste juhtimiseks. Seejuures vajalikud oskused ja töövõtted on õpitavad. Juhiks olemine ei ole sünnijärgne anne!

Juhtimiskoolitused annavad vajalikud töövahendid ja teadmised ning oskused oma organisatsiooni edu tagamiseks.

Enamus probleeme ettevõtete toimimises on kinni probleemides juhtimises nagu näiteks:

 • ebaefektiivsed koosolekud
 • töötajate pidev voolavus
 • probleemid kohanemisega muutustega tegevusvaldkonnas
 • eesmärkide mittesaavutamine

Erinevad juhtimiskoolitused

Juhtimiskoolitused ei piirdu ainult standardkursustega. Katame ka mitmeid teisi valdkondi, tuginedes reaalsel kogemusele

 • kriisijuhtimine ja selle roll organisatsiooni edus
 • kriisid ja tavalised muutused
 • ettevalmistus kriisideks
 • kriisi tuvastamine ja selle juhtimine
 • erinevad koosolekud ja nende eesmärgid ja rollid organisatsiooni juhtimises
 • efektiivse koosoleku korraldamise eeldused
 • koosolekute juhtimine
 • peamised vead koosolekute korraldamisel
 • otsustamise tulemused ja mitteotsustamise tagajärjed
 • otsustamise protsess
 • olukorra kaardistud
 • mõjutegurite tuvastamine ja hindamine
 • tulemuse ja tugitegevuste sõnastamine ja hindamine
 • prioritiseerimine ja tegevusplaani koostamine
 • alternatiivsete võimaluste läbitöötamine
 • juhtimisprotsessi neli komponenti
 • olukorra analüüs
 • plaanide koostamine
 • plaanide elluviimine
 • kontroll

Enne kui otsustad, millised juhtimiskoolitused on sulle vajalikud, küsi pakkumist või ka konsultatsiooni!

(Valida võib ka mitu varianti)
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
Scroll to Top