Juhtimiskoolitused

Kas oled hädas pideva värbamisega ning töötajate hoidmisega tööl? Kas koosolekud kipuvad pikaks venima ja lõpuks lepitakse kokku uue koosoleku aeg? Kas strateegiad ja tegevusplaanid ei toimi? Minu juhtimiskoolitused võivad siin kiiresti abiks olla. Need on koolitused praktikult praktikule.

Küsitluste põhjal umbes 1/3 töötajatest soovitaks oma juhti teistele. Veel enam, umbes 1/4 töötajatest on valmis kohe juhi pärast vahetama töökohta isegi kui palk väheneb 10 %.

Statistiliselt kõigest 1/5 värvatud juhtidest on olemas vajalikud eeldused inimeste juhtimiseks. Seejuures vajalikud oskused ja töövõtted on õpitavad. Juhiks olemine ei ole sünnijärgne anne!

Juhtimiskoolitused annavad vajalikud töövahendid ja teadmised ning oskused oma organisatsiooni edu tagamiseks.

Enamus probleeme ettevõtete toimimises on kinni probleemides juhtimises nagu näiteks:

 • ebaefektiivsed koosolekud
 • töötajate pidev voolavus
 • probleemid kohanemisega muutustega tegevusvaldkonnas
 • eesmärkide mittesaavutamine

Erinevad juhtimiskoolitused

Sissejuhatus inimeste juhtimisse​

Sissejuhatus inimeste juhtimisse

Juhi roll organisatsioonis, võim ja võimu jälg, vastutus, delegeerimine, infohaldus, kommunikatsioon, plaanimine
Uuri rohkem

Arenguvestluse meistriklass

Arenguvestluse meistriklass

Arenguvestluse roll organisatsioonis, ettevalmistus, läbiviimine, järeltegevused, probleemid,
Uuri rohkem

Arenguvestluse praktikule

Arenguvestlus praktikule

Arenguvestluse roll, ettevalmistus, läbiviimine, järeltegevused.
Uuri rohkem

Olukorrapõhine juhtimine

Olukorrapõhine juhtimine

Juhtimine, juhtimisstiil, käitumine, sooritusvalmidus, olukorrapõhine juhtimine, juhtimisstiili valik
Uuri rohkem

Tõhusa juhi stardipauk

Tõhusa juhi stardipauk

Tõhus juht, meeskonna hoidmine, delegeerimine, eesmärgistamine, tagasiside, olukorra juhtimine
Uuri rohkem

Üks-ühele koosoleku meistriklass

Üks-ühele koosoleku meistriklass

Eesmärk, struktuur, rollid, teemakäsitlus, töövahend juhile
Uuri rohkem

Juhtimiskoolitused ei piirdu ainult standardkursustega. Vali ka muu sobiv teema

 • kriisijuhtimine ja selle roll organisatsiooni edus
 • kriisid ja tavalised muutused
 • ettevalmistus kriisideks
 • kriisi tuvastamine ja selle juhtimine
 • erinevad koosolekud ja nende eesmärgid ja rollid organisatsiooni juhtimises
 • efektiivse koosoleku korraldamise eeldused
 • koosolekute juhtimine
 • peamised vead koosolekute korraldamisel
 • otsustamise tulemused ja mitteotsustamise tagajärjed
 • otsustamise protsess
 • olukorra kaardistud
 • mõjutegurite tuvastamine ja hindamine
 • tulemuse ja tugitegevuste sõnastamine ja hindamine
 • prioritiseerimine ja tegevusplaani koostamine
 • alternatiivsete võimaluste läbitöötamine
 • juhtimisprotsessi neli komponenti
 • olukorra analüüs
 • plaanide koostamine
 • plaanide elluviimine
 • kontroll

Nagu iga koolitusega on ka juhtimiskoolitustel oluline teada probleemid, mida lahendada!

Testi oma teadmisi erinevates valdkondades TASUTA!!!

Strateegia tundmise test

Kriisijuhtimise test

Arenguvestluse test

Enne kui otsustad, küsi pakkumist!

(Valida võib ka mitu varianti)
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
Shopping Cart
Scroll to Top