Juhtimiskoolitused - ole juba täna edukam juht

Enamus probleeme organisatsioonis algavad juhtimisvigadest

Klientide kadumine, töötajate voolavus, kulude suurenemine, tulude vähenemine on ainult väike osa pikast nimekirjast, mille põhjuseks on juhtimisvead. Juhtimine iseenesest on imelihtne, kui on teada eesmärk. 

Miks juhid põruvad?

Küsitluste põhjal umbes 1/3 töötajatest soovitaks oma juhti teistele. Veel enam, umbes 1/4 töötajatest on valmis kohe juhi pärast vahetama töökohta isegi kui palk väheneb 15 %.

Statistiliselt kõigest 1/5 värvatud juhtidest on olemas vajalikud eeldused inimeste juhtimiseks. Seejuures vajalikud oskused ja töövõtted on õpitavad. Juhiks olemine ei ole sünnijärgne anne!

Alustavad juhid pelgavad delegeerimist, mistõttu jätkavad nad detailidega tööd ning ei keskendu strateegilistele eesmärkidele, mida organisatsioon ootab.

Ebaefektiivse juhtimise põhjuseks on ebaselged eesmärgid ja ootused, keerukad protsessid,  probleemide tagajärgedega tegelemine ja töötajate mittekaasamine.

Kui spetsialist vastutab tavaliselt oma töö korraldamise ja töötulemuste eest, siis juht vastutab teiste töö korraldamise ja teiste töötulemuste eest.

Oma koolitustes lähtun organisatsiooni, protsesside juhtimine ja meeskonna juhtimisest.

Organisatsiooni juhtimine:

  • Fookus: Suure pilt ja strateegia.
  • Vastutus: Organisatsiooni üldise edu eest.
  • Tegevused: Strateegia väljatöötamine, ressursside haldamine, muutuste juhtimine.

Protsessi juhtimine:

  • Fookus: Teatud protsesside või toimingute efektiivsus.
  • Vastutus: Konkreetsete protsesside tulemuslikkuse eest.
  • Tegevused: Protsesside kavandamine, rakendamine, jälgimine ja parandamine.

Meeskonna juhtimine:

  • Fookus: Töötajate motiveerimine ja tulemuslikkuse tagamine.
  • Vastutus: Meeskonna eesmärkide saavutamise eest.
  • Tegevused: Meeskonna loomine, motiveerimine, suhtlemise edendamine, konfliktide lahendamine.

Juhtimiskoolituste paketid

Fire and Forget

Sina ütled teema, eesmärgi ja tulemuse. Mina ütlen kestvuse. Peale koolitust vaatad ise, kuidas omandatud teadmised ja oskused organisatsioonis rakenduvad. 

Hold my hand

Peale koolitust jään sulle toeks ning aitan juhtidel mentorina takistustest jagu saada. Tänu sellele näed kohe, kuidas koolitus muutub investeeringuks.

Let's explore the world together

Koos kaardistame probleemid ja nende põhjused. Paneme kokku tööplaani ja koos jõuame võiduka lõpuni, kuni muutused kinnituvad

Standardkoolitused

Võimalikud valdkonnad

Enne kui otsustad, millised juhtimiskoolitused on sulle vajalikud, küsi pakkumist või ka konsultatsiooni!

Scroll to Top