Kas kuni 50% tulu kaotust on riskimist väärt?

Riskid on meie elu lahutamatu osa ja nende eest ei ole keegi kunagi kaitstud. Riskide ja nende olemuse parem mõistmine eeldab kindlate metoodikate ja protsesside kasutamist. See võimaldab riskide ilmnemist ennetada või vähemalt kahju minimeerida.

Uuringud on näidanud, et ettevõtted, kellel puudub tõhus riskihaldus, võivad kaotada keskmiselt 25-50% rohkem tulu võrreldes nendega, kes rakendavad riskihaldust. See võib tähendada olulist kahju ettevõtte rahandusele ja mainele.

Tänu tõhusamale riskihaldusele on võimaliksaavutada keskmiselt 15-25% suuremat kasumimarginaali võrreldes riskihalduse puudumisega.

Riskihaldus riskijuhtimine

ISO 31000 standard on riskihalduse üks edumeelsemaid raamistikke, mis hõlmab organisatsioonide ees seisvate riskide halduse põhimõtteid, tõestatud protsesse ja juhiseid.

Enamlevinud küsimused seoses riskihaldusega

Mis on risk ja kuidas seda määratleda?

Risk on ebakindlus, mis võib mõjutada organisatsiooni võimekust saavutada oma eesmärke. Riski saab määratleda kui tõenäosust, et mingi sündmus toimub ning selle sündmuse võimalikku mõju.

Miks on oluline tegeleda aktiivselt riskihaldusega?

Aktiivne riskihaldus aitab organisatsioonil tema tegevust mõjutavaid riske paremini mõista ja hinnata riske. See omakorda aitab ära hoida ootamatuid tagasilööke ja tagab äritegevuse jätkusuutlikkuse.

Kuidas saab organisatsioon mõõta ja hinnata riske?

Organisatsioon saab mõõta ja hinnata riske läbi riskianalüüsi protsessi, kasutades erinevaid meetodeid nagu näiteks riski tõenäosuse ja mõju hindamine, SWOT-analüüs või stsenaariumide koostamine.

Milline on ISO 31000 roll riskihalduses?

Rahvusvaheline standard ISO 31000 pakub raamistikku ja suuniseid riskihalduse protsesside kavandamiseks ja rakendamiseks organisatsioonis. Standard aitab tagada tõhusa riskihalduse süsteemi.

Riskihalduse standard ISO 31000 sobib erinevat tüüpi ja suurusega organisatsioonile, mis soovib siduda riskihalduse oma äritegevusega. ISO 31000 hõlmab riskihalduse põhimõtteid, mis on riskidega toimetuleku aluseks ja toetab organisatsioone riskihalduse raamistiku väljatöötamisel. ISO 31000 toetab muuhulgas:

  • riskihalduse integreerimise organisatsiooni kõikidesse struktuuriüksustesse
  • organisatsiooni konteksti sobiva riskihalduse raamistiku kujundamist
  • riskihalduse raamistiku rakendamist
  • riskihalduse raamistiku tõhususe hindamist ning pidev parendamist
  • juhtimise ja pühendumuse suurendamist
Riskihaldus

Miks valida ISO 31000 riskihalduseks

ISO 31000 põhimõtted, raamistik ja protsessid annavad kindlustunde, mis võimaldab organisatsioonil pidevate muutuste keskkonnas edu saavutada ja areneda. Muutuste käivitamine on selgelt paigas ja kasutut rabelemist on vähem.

ISO 31000 parandab tegevuste efektiivsust, lihtsustab riskipõhise otsustusprotsessi integreerimist organisatsiooni juhtimisse, planeerimisse, aruandlusse, väärtustesse ja kultuuri. Standardlahendused aitavad edukamalt tegutseda kriitilises olukorras.

ISO 31000 aitab organisatsioonidel luua tõhusad riskihalduse protsessid, mis tagavad parema äritegevuse jätkusuutlikkuse ja kasvuvõimalused. Riskide teadlik juhtimine võimaldab ettevõttel saavutada seatud eesmärke ja vähendada investeerimisega seotud riske.

ISO 31000 raamistik aitab hoida riske kontrolli all, mis suurendab organisatsiooni usaldusväärsust nii ühiskonnas kui ka partnerite ja klientide silmis. Usaldus on jälle iga eduka ettevõtte alustala, mis hoiab kliendid ja partnerid enda juures ka raskel ajal.

pecb-slogan-bottom-logo-200.png

ISO 31000 koolitused toimuvad koostöös PECB'ga ning lõppevad kõik rahvusvaheliselt tuunustatud sertifikaadiga

ISO 31000 riskihalduse koolituspaketid

ISO 31000 alustõed

Koolitus tutvub riskihalduse põhitõdesid ja annab põhjalik ülevaade ISO 31000 raamistikust ja selle rakendamisest.

Kestvs 2 päeva

 

ISO 31000 riskijuht

Aitab organisatsioonil luua riskijuhtimise raamistikku ja rakendama ISO 31000-l põhinevat riskihaldusprotsessi.

Kestvus 3 päeva

ISO 31000 juhtiv riskijuht

Annab vajalikud pädevused, et suunata ja toetada organisatsiooni  ISO 31000 ja teiste parimate tavade alusel riskijuhtimise raamistiku loomiseks.

Kestvus 5 päeva

Miks valida riskihalduse koolitust koostöös PECB'ga?

PECB on ülemaailmne koolitus-, eksami- ja sertifitseerimisteenuste pakkuja, mis väärtustab haridust, hindamist ja sertifitseerimist vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele.

PECB ISO 31000 riskijuhi ja ISO 31000 juhtiva riskijuhi sertifikaadid on akrediteeritud IAS-i poolt. IAS-i akrediteerimismärk annab sertifikaadile lisaväärtust ja võimaldab sul ära kasutada IAS-i ülemaailmset tunnustust.

Riskihaldusega seotud müüdid

Müüt 1: Riskihaldus on vaid suurtele ettevõtetele, väikeettevõtted ei vaja seda.

Riskid on olemas igal organisatsioonil, olenemata tema suurusest. Väikeettevõtted võivad olla isegi haavatavamad ootamatutele riskidele, kuna neil võib olla piiratud ressursid nendega toimetulemiseks ja turul toimub võib neid rohkem mõjutada.

Müüt 2: Riskihaldus on liiga kulukas ja keeruline protsess.

Riskihaldus ei pea olema keeruline ega kulukas. Seda saab kohandada vastavalt organisatsiooni suurusele ja vajadustele. Tõhus riskihaldus on lihtne protsess, mis võib aidata ära hoida suuremaid kahjusid ja tagada organisatsiooni jätkusuutlikkuse.

Müüt 3: Riskide ärahoidmine on võimalik, seega pole vaja riskihaldust.

Olenemata  rakendatavatest ettevaatusabinõudest, on riskid alati olemas ning täielikult nende ärahoidmine on võimatu. Seetõttu on oluline tegeleda riskihaldusega, et olla valmis nendega tegelema.

Müüt 4: Riskihaldus piirab organisatsiooni võimekust võtta riske ja innovatsioon on piiratud.

Riskihaldus ei takista innovatsiooni, vaid aitab organisatsioonil strateegilisi riske teadlikult võtta. Hästi läbimõeldud riskihaldus toetab innovatsiooni ja aidab saavutada eesmärke.

Enne kui otsutad, küsi nõu!

(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
Scroll to Top