Juhi mentorprogramm - tark õpib teiste vigadest

Juhi mentorprogramm on loodud selleks, et toetada juhte nagu sina igapäevaste väljakutsete  lahendamises. Programm pakub sulle vajalikke tööriistu, metoodikat ning praktilisi teadmisi, mis võimaldavad sul muutuda tõhusamaks ja tulemuslikumaks juhiks.

Mentorprogrammi võib valida näiteks kahel põhjusel:

 • kas mingi kindla juhtimisprobleemi lahendamiseks
 • peale koolitust juhtide toetuseks, mis aitab õpitut paremini rakendada.
Juhi mentorprogamm​

Miks valida juhi mentorprogramm?

Juhi mentorprogramm keskendub igapäevaste probleemide efektiivsele ja kiiremale lahendamisele. Õpid tuvastama probleemide põhjusi, neid strateegiliselt analüüsima ja leidma kiireid, loovaid ja innovaatilisi lahendusi.

Juhi mentorprogramm annab sulle vajalikud töövahendid, mis aitavad olla juhina tõhusam ja produktiivsem. Nad aitavad näiteks kiiremini seada prioriteete, juhtida oma aega ning kasutada optimaalselt oma ressursse.

Mentorprogramm aitab sul lahendada probleeme strateegilisest vaatest ja näha suurt pilti. Õpid analüüsima olukordi, tuvastama olulisi tegureid ning kavandama pikaajalisi strateegiaid, mis viivad edu saavutamiseni.

Juhi mentorprogramm aitab sul õppida teiste kogemusest ja vältida teiste vigu. Mentor jagab lisaks teadmistele ka oma kogemust ning parimaid praktikaid. Nii õpid juhina kiiremini ja saavutad kiiremini soovitud tulemusi.

Kas tunned, et oled tupikus? Sul puudub idee olukorrast väljatulemiseks ja sul pole ka palju aega muutusteks. Siis on mentorprogramm parim lahendus.

Mentorprogramm aitab sul kiiresti ja süsteemselt olukorrast leida väljapääsu ning tegutseda samm-sammult eesmärgi suunas.

Mentorprogramm aitab leida kiiresti vajaliku teeotsa probleemide või murede lahendamisel. Seejuures lõikad kasu teiste juhtide kogemusest, mida jagab sinuga mentor. Miks astuda ise reha otsa, kui seda on teised teinud ja sa saad seda vältida.

Mida juhi mentorprogramm sisaldab?
 • Esmane 30 minutiline tasuta konsultatsioon, kus sõnastatakse eesmärk 
 • 2 tunnine esmane kohtumine tegevusplaani koostamiseks
 • iganädalast konsultatsiooni
 • 2 tunnine programmi kokkuvõte ja jätkutegevuste plaani koostamine
Vajadusel on võimalik tellida programmijärgset 30 minutilisi konsultatsioonisessioone.

Juhi mentorprogrammi etapid

Mentorprogrammi igal etapil on kindel eesmärk ja sisu, mis aitab maksimaalselt kaasa tulemuse saavutamisele.

Esmane konsultatsioon.

30 minuti jooksul toimub probleemi ja eesmärgi sõnastus, mida programmi lõpuks soovitakse saavutada. Esmane konsultatsioon on tasuta, sest siin selgub, kas edasine koostöö võib kanda vilja.

2-tunnine sissejuhatav konsultatsioon.

Selle kohtumise tulemusena toimub probleemi täpsem lahtiharutamine ja tegevuste kirjeldus, et saavutada eesmärk. Samuti koostatakse täpne tegevusplaan eesmärgi saavutamiseks 12 nädala jooksul

Iganädalased kohtumised.

Nende kohtumiste jooksul vaadatakse üle eelmise nädala tegevuste tulemused, analüüsitakse probleeme ja vajadusel täpsustatakse järgmise nädala eesmärke ja tegevusi. 

Juhi mentorprogrammi kokkuvõttev kohtumine

Sellel kohtumisel vaadatakse üle saavutatud tulemused ja õpituvastused. Samuti käsitletakse ilmnenud probleeme ja nende lahenduse võimalusi. Lisaks pannakse kokku plaan ka järgmiseks 12 nädalaks.

Juhi mentorprogrammi paketid ja maksumus

Pakett S:

 • 0,5 tunnine esmane konsultatsioon (tasuta)
 • 2-tunnine sissejuhatav konsultatsioon
 • 12×1-tunnist konsultatsiooni
 • 2-tunnine kokkuvõttev kohtumine

Paketti hind sisaldab 16 tundi kohtumisi

Pakett M:

 • 0,5 tunnine esmane konsultatsioon (tasuta)
 • 2-tunnine sissejuhatav konsultatsioon
 • 12×1-tunnist konsultatsiooni
 • 2-tunnine kokkuvõttev kohtumine
 • 12×0,5-tunnist järelkonsultatsiooni

Paketti hind sisaldab 22 tundi kohtumisi

Pakett L:

 • 0,5 tunnine esmane konsultatsioon (tasuta)
 • 2-tunnine sissejuhatav konsultatsioon
 • 12×2-tunnist konsultatsiooni
 • 2-tunnine kokkuvõtte kohtumine

Paketti hind sisaldab 28 tundi kohtumisi

Pakett XL:

 • 0,5 tunnine esmane konsultatsioon (tasuta)
 • 2-tunnine sissejuhatav konsultatsioon
 • 12×2-tunnist konsultatsiooni või 24×1-tunnist konsultatsiooni
 • 2-tunnine kokkuvõttev kohtumine
 • 12×0,5-tunnist järelkonsultatsiooni

Paketti hind sisaldab 34 tundi kohtumisi

1600,00 € + km*

2090,00 € + km*

2660,00 € + km *

3230,00 € + km *

*Hinnad kehtivad vituaalkonsultatsiooni korral. Kontaktkohtumiste soovi korral võib lisanduda Eesti piires transportikulu kuni 20% hinnast. Transpordikulu ei lisandu Eestis, kui ühest organisatsioonist tellitakse rohkem kui 3 programmi.  Väljaspool Eestit lisakulu vastavalt reaalsele kulule ja kokkuleppele.

Soovid rohkem teada juhi mentorprogrammist, siis jäta mulle teade!

Scroll to Top