Meeskonna jätkusuutlik juhtimine on kinni ennekõike sinu kui juhi mõttemaailmas.

Mis segab sind olla juht, kes lihtsa kergusega kaasab igas olukorras töötajaid ja suudab kõik eesmärgid saavutada?

Sa ei ole 100% kindel, et töötajad saavad ülesannetega hakkama vajaliku kvaliteedi ja tähtajaga.

Küsimus ei ole selles, mida sa tegema pead. Küsimus on ennekõike, kuidas sina midagi teed. Astu esimene samm oma meeskonna jätkusuutliku juhtimise suunas minu kolmeosalise arenguprogrammiga! 

See arenguprogramm liidab endas 16 aastase kogemuse Eesti Kaitseväes ning 12 aastase kogemuse tsiviilmaailmas. 

Meeskonna jätkusuutlik juhtimine

Meeskonna jätkusuutlik juhtimine ja uuringud

Meeskonna jätkusuutliku juhtimise põhimõtete rakendamine suurendab töötajate rahulolu ning nende pühendumust. Töötajad tunnevad end motiveerituna ja tunnustatuna, kui nende juhid rakendavad jätkusuutlikke juhtimispraktikaid.

Gallup

Meeskonna jätkusuutliku juhtimise rakendamine vähendab töötajate voolavust. Kui juhid on pühendunud jätkusuutlikele juhtimispraktikatele, tunnevad töötajad end tugevamalt seotuna organisatsiooniga ning on vähem valmis lahkuma.

Society for Human Resource Management

jätkusuutliku juhtimise põhimõtete rakendamine suurendab organisatsioonide tulemuslikkust ja tootlikkust. See võib hõlmata paremat ressursside haldamist, riskide maandamist ja innovatsiooni soodustamist, mis kõik viivad paremate tulemusteni.

MIT Sloan Management Review’i ja Boston Consulting Group

Jätkusuutliku juhtimise põhimõtteid rakendavad ettevõtted omavad tugevamat mainet ja brändi. Tarbijad ja investorid on rohkem valmis siduma end organisatsioonidega, mis on jätkusuutlikud ning näitavad üles sotsiaalset ja keskkonnaalast vastutustundlikkust.

 Deloitte

Ameerika Ühendriikide kuulus kindral ja president Dwight Eisenhower on öelnud:

Juhtimine on kunst lasta kellelgi teisel ära teha see, mida sina tahad, aga nii, et teised arvavad, et see on neile vajalik!

Meeskonna jätkusuutlik juhtimine

Arenguprogramm juhtidele, kes tahavad olla edukad igas olukorras

Meeskonna järkusuutlik juhtimine tagab edu igas olukorras

Ma sain õige ruttu juhina töötades aru, et kõik päevad ei ole sarnased ei minul ega minu töötajatel. Juhi edukuse taga on mõtteviis ja oma rolli mõistmine. Küsimus ei ole niivõrd selles, kes ma olla tahan, vaid kuidas töötajad mind näevad, tunnetavad ja vastu võtavad. Sellest sõltub nende pühendumus ja motivatsioon.

Edu ei taga ainult kaasaegsete juhtimisstiilide tundmine ja kasutamine. Määravaks on sinu oskus olukorda meisterlikult lugeda ja vastavalt sellele tegutseda. Pane olukord enda kasuks tööle. Sa ei saa välist keskkonda mõjutada, aga sa võid erinevad olukorrad meisterlikult oma kasuks tööle panna. 

Meeskonna jätkusuutlik juhtimine tähendab, et muutused ei tule suure üllatusena. Sina ja su meeskond on nendeks valmis. Edukas juht kohaneb olukorraga ning kasutab ära muutuste eelised ning paneb need enda kasuks tööle

"Meeskonna jätkusuutliku juhtimine" programmi eelised ja sisu

Rolli selge mõistmine

Juhi roll ei piirdu pelgalt korralduste jagamisega, vaid ulatub sügavamale, kujundades meeskonna dünaamikat ja tulemuslikkust. Sellel koolitusel avastame, kuidas juhi rolli mõistmine ja selle oskuslik kasutamine on võtmeteguriks meeskonna püsivas edus. Valmistu avastama, kuidas tõeliselt inspireeriv juht saab muuta oma meeskonna dünaamikat ja luua jätkusuutlikku tulevikku!

Eduka juhi tegevus

Kas oled kunagi mõelnud, mis teeb ühe juhi tõeliselt edukaks? Koolitusel uurime, kuidas edukas juht mitte ainult ei sea eesmärke, vaid juhib meeskonda nende saavutamiseni, luues samal ajal keskkonna, mis hoiab meeskonna koos. Ole valmis avastama praktilisi strateegiaid ja nippe, mis aitavad sul saavutada oma meeskonna täieliku potentsiaali ning tagada püsiva edu!

Arendamine juhtimisstiiliga

Juhtimisel ja juhtimisstiilil on väga palju erinevaid tõlgendusi. Kasutatavast juhtimisstiilist sõltub, kas töötajad arenevad või degradeeruvad. Koolitusel vaatame, kuidas erinevaid juhtimisstiile kasutades on võimalik töötajaid arendada ja mis juhtub, kui kasutada mittesobivaid juhtimisstiile. Ei ole olemas häid ja halbu juhtimisstiile. On ainult olukorrad, mis määravad, millist juhtimisstiili kasutada.

Meeskonna jätkusuutlik juhtimine aitab sul igast olukorrast tulla välja võitjana!

Moodul 1

Sissejuhatus inimeste juhtimisse​
Moodul 2

Edukas meeskonnajuhtimine
Moodul 3

Juhtimisstiil - töötajate arendamise alustala​
Enne kui otsustad, küsi pakkumist​ "Meeskonna jätkusuutlik juhtimine" koolituse kohta
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
Scroll to Top