Arenguvestlus praktikule

“Kui soovite õitsengu aastat, kasvatage teravilja. Kui soovite kümme aastat õitsengut, istutage puid. Kui soovite sada õitsengu aastat, hoolitsege inimeste eest.” Hiina vanasõna

Arenguvestlus aitab leida maksimaalse ühisosa töötaja ja organisatsiooni eesmärkides ning panna paika teekond, et seda ühisosa vajadusel suurendada.

70% töötaja pühendumusest sõltub juhist ja ainult 30% töökeskkonnast.

Arenguvestlus annab võimaluse leida maksimaalne töötaja ja organisatsiooni eesmärkide ühisosa.

Selged eesmärgid ja tee nendeni on edu võti.

Arenguvestluse edu sõltub ennekõike selle sisust ja järeltegevustest.

Organisatsioonid korraldavad rahulolu-uuringuid ja  arenguvestlusi, mis tihti on keerulised ja tüütud. 

Arenguvestlusel on oluline roll organisatsiooni edus ja töötajate pühendumuse suurendamises. Ta aitab mõista töötajal oma rolli organisatsioonis.

Kahjuks võib arenguvestluse tulemusena selguda, et töötaja jätkamine organisatsioonis ei ole kellelegi kasulik.  Siis võib arenguvestlus kujuneda ka lahkumisvestluseks, kus pannakse paika põhimõtted ja tegevused töötaja lahkumisel.

Koolitus on abiks kui:

 • arenguvestlus on tüütu ülesanne
 • personali voolavus on suur
 • eesmärgid jäävad täitmata
 • töötajad on rahulolematud
 • areguvestlused ei anna loodetud tulemust
 • arenguvestlusi ei toimu üldse

Koolituse teemad

 • arenguvestluse roll organisatsioonis
 • vestluseks ettevalmistumine
 • arenguvestluse struktuur ja läbiviimine
 • tegevused peale vestlust
 
 
 
Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärgiks on mõtestada arenguvestluse roll organisatsioonis ja anda vajalikud töövahendid arenguvestluse efektiivseks korraldamiseks ja tulemuste rakendamiseks organisatsiooni hüvanguks.

d

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab arenguvestluse eesmärki rolli ja mõju
 • oskab õppematerjali toel arenguvestlust ette valmistada
 • oskab õppematerjalide toel plaanida arenguvestluse järeltegevusi

Sihtgrupp

Koolituse sihtgrupiks on organisatsioonide erineva astme juhid ja personalitöötajad. 

Kestvus

Koolitus kestab 4 akadeemilist tundi kontaktkoolitusena või virtuaalkoolitusena Zoom keskkonnas.

Telli “Arenguvestlus praktikule” koolitus oma organisatsioonile!

(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)

Koolituse hind ühe grupi kohta (12 osalejat grupis) alates 540 € + km/grupp.

Täiendavalt on võimalik tellida koolitusjärgset nõustamist, et omandatud teadmisi ja oskusi kiiremini ja efektiivsemalt kasutama hakata.

Shopping Cart
%d bloggers like this: