Sissejuhatus küberkaitsesse

„Mustusest saab pesemisega lahti, harjumustest pole nii lihtne vabaneda.“ Hindustani vanasõna

Kooliõpilased veedavad suure osa oma vabast ajast nutiseadmetes ja mööda küberruumi ringi vaadates. Paljud ei pööra tähelepanu küberruumis levivatele ohtudele ning ei kasuta elementaarseid turvameetmeid.

Teiselt poolt väheste teadmiste tõttu ei tea noored, mida küberturvalisuse valdkond pakub kui erialavalik. 

Online shopping Business icon application

Teadmised küberturvalisusest suurendab ka üldist turvalisust terves kogukonnas..

„Sissejuhatus küberkaitsesse“, ei eelda erialateadmisi küberkaitsest.

Kursuse läbimisel tulevad kasuks teadmised informaatika ja ühiskonnaõpetuse baasalustest, digipädevusmudeli III astme olemasolu ja  õpilastel on olemas valdkonna keerukuse mõistmiseks vajalikud pädevused digitaalses ohutuses ja küberhügieeni.

Kursusel saavad õpilased ülevaate infost ja infoturbest, tänapäeva ohtudest, kriisidest ja relvakonfliktidest ning rahvusvahelisest õigusest tehnoloogia seisukohast, hübriidsõja ajaloost, tehnoloogia tungimisest sõjapidamisse ning selle mõjust sõjapidamisse.

Küberhügieen

Kursuse teemad

 • Sissejuhatus ainesse ja küberkaitse ajalugu ning Küberhügieen;
 • Infovarad ja infoturve
 • Küberkaitse ja infovarad
 • Valeinformatsioon ja avalikud allikad
 • Hübriidsõda
 • Küberkaitse õiguslikud alused Eesis
 • Eesti e-riigi areng ja teenused
 • Küberkaitse korraldus Eestis;
 • Küberkaitse õppimisvõimalused ja erialad

Kursuse eesmärk

Kursuse eesmärk on anda õpilasele vajalikud teadmised ja mõningased igapäevased oskused kuidas tegutseda turvaliselt küberruumis.

Kursuse teemad annavad parema ülevaate valdkonnast ning aitab kaasa erialavalikus. 

Kursuse lõppedes on õpilasel vajalikud teadmised, et ise tegutseda turvaliselt ja toetada selles oma lähedasi .

Kursuse tulemusena õppija:

 • teab ohte küberruumis ning teab kuidas küberkurjategijad tegutsevad
 • oskab ennast kaitsta küberrünnakute eest
 • oskab kasutada Eesti riigi e-teenuseid
 • teab valdkonna õppimisvõimalusi

Sihtgrupp

Gümnaasiumi astme õpilased

Kestvus

Kursuse kogupikkuseks on 35 tundi.

Kui soovid pakkumist kursuse kohta, siis palun saada siit oma soov. 

Scroll to Top