Juhtimisstiil - töötajate arendamise alustala

„Inimene ei saa tõeliselt täiuslikumaks muutuda, kui ta ei aita ka teistel täiuslikumaks saada.“ Charles Dickens

Vale juhtimisstiili kasutamine võib tekitada aastas kahju umbes 6500 € töötaja kohta ja vajalikud eesmärgid jäävad saavutamata.

Juhtimisstiili valik sõltub ennekõike töötaja valmisolekust saavutada vajalik tulemus.

Juhtimisstiil on töötajate arendamise alustala, Juhtimisstiilidega mängides on võimalik saavutada paremaid tulemusi väiksemate kuludega.

Ei ole olemas head ega halba juhtimisstiili. Iga juhtimisstiil sobib kindlasse olukorda ja on siis kõige efektiivsem.

Suurim küsimus on, kuidas valida see sobivaim juhtimisstiil? Milliste kriteeriumite järgi valik teha? Määravaks saab töötaja valmisolek midagi teha.

Erinevaid juhtimisstiile kasutades on võimalik saavutada eesmärke ja arendada meeskonda.

Sobiva juhtimisstiili valikuga saab lahendada probleeme, toetada töötajaid ning saavutada suurep

Koolitus on abiks kui:

 • on soov muuta inimeste juhtimine efektiivseks
 • on vajadus saavutada eesmärgid igas olukorras
 • personali oskused ja isikuomadused on äärmiselt erinevad, aga eesmärgid tuleb saavutada
 • on soov kasutada parimat juhtimisstiili igas olukorras.

Koolitusest "Juhtimisstiil - töötajate arendamise alustala​" täpsemalt

Sissejuhatus inimeste juhtimisse Juhtimisstiil - töötajate arendamise alustala​

Paljud koolitused keskenduvad kindlatele juhtimisstiilidele, kuid ei ole olemas universaalset stiili. Lisaks keskkonnas toimuvale mõjutab olukorda ka inimesed. Töötajatel on erinevad teadmised, oskused, kogemused, töökoormus ja isikuomadused. Seega peab juht olema valmis erinevates olukordades erinevate töötajatega kasutama sobilikku juhtimisstiili. Kuidas seda aga teha ja milline stiil millises olukorras parima tulemuse annab?

Koolituse eesmärgiks on anda juhile töövahend, kuidas erinevates olukordades valida sobiv juhtimisstiil, et töötaja täidaks antud ülesande parimal viisil.

Koolitusel osaleja :

 • teab juhtimise olemust olukorrapõhise juhtimisteooria alusel
 • oskab määrata ülesande saaja valmisolekut ülesannet täitma
 • teab suunava ja toetava käitumise rolli töötaja soorituse valmisoleku tõstmisel ja sobiva juhtimisstiili valikul
 • teab juhtimisstiili mõju töötaja sooritusele ning oskab valida töötaja soorituse valmisoleku tasemele vastava juhtimisstiili
 • oskab tuvastada töötaja valmisolekut ja valida sobiv juhtimisstiil

Koolitus sobib suurepäraselt esmatasandi ja keskastme juhtidele ning projektijuhtidele, kes soovivad edukalt juhtida meeskonda ja seejuures töötajaid ka arendada.

Soovituslikult meeskonnajuhi või projektijuhi kogemus.

Standardkoolituse maht on 8x 45 minutit ja koosneb neljast tunnipaarist.

 • juhtimine kui mitmesuunaline mõjutamine
 • mõjutamiskäitumised ja töötaja valmisolek ülesannet täitma
 • olukorrapõhise juhtimise kontseptsioon
 • valmisolek ja tahe soorituseks
 • töötaja valmisolek ülesannet täitma ja valmisoleku määramine
 • sobiva juhtimisstiili valik ja mõju töötaja sooritusele
 • töötaja sooritusvõimekuse areng ja taandareng

Koolitusel vahelduvad teooria iseseisvate ja grupitöödega ning näidisolukordade lahendamisega.

Koolitust on võimalik tellida ka koos mentorprogrammiga, mille raames juhte toetatakse kokkulepitud aja jooksul. See aitab õpitut kinnistada ja kiiresti lahendada probleeme. Tulemuseks on efektiivsem kasutus ja positiivne eduelamus.

Kontaktõppe läbiviimiseks on vajalikud:

 • piisavalt ruumi osalejatele ja head nähtavust õpperuumi projektori pildile
 • projektor koos ekraaniga või televiisor
 • pabertahvel
 • piisavalt seinapinda, et esitleda rühmatöö tulemusi

Virtuaalõpe toimub Zoom keskkonnas ja osalejal peab olema:

 • stabiilne internetiühendus
 • kaamera (eraldi või integreeritud)
 • soovituslik on kasutada laua- või sülearvutit
 • võimalusel eraldi kõrvaklapis

Koolituse läbimiseks tuleb:

 • osaleda koolitusel algusest lõpuni
 • aktiivselt panustada koolitusse
 • täita kõik ülesanded

Koolitusel osaleja saab tunnistuse

Eesmärgi saavutamine eeldab sobiva juhtimisstiili valikust. Juhtimisstiili valik ei sõltu juhi soovist, vaid määravaks on töötaja valmisolek saadud ülesannet täita.

Mitte ainult inimesed ei ole erinevad teadmiste, oskuste ja kogemuse poolest. Tihti mängib rolli ka nende emotsionaalne seisund ja enesekindlus.

Meeskonna jätkusuutlik juhtimine

Virtuaalkoolitus

Koolitus Zoom keskkonnas

Virtuaalkoolitus

1040,00 € + km/grupp (hind osaleja kohta 65,00 € + km)
Meeskonna jätkusuutlik juhtimine

Kontaktkoolitus

Koolitus tellija juures

Kontaktkoolitus

1200,00 € + km/grupp kliendi juures (hind osaleja kohta 75 € + km)

Soovid rohkem teada koolituse "Juhtimisstiil - töötajate arendamise alustala​" sisust ja korraldamisest, siis jäta oma soov või mõte mulle.

(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
Scroll to Top