Juhi kiirendi - juhtide arenguprogramm juhilt- juhile

Unusta ära lõputud konfliktid, tähtaegade ületamised, läbipõlemistega tegelemine ja tööde kuhjumine. Juhi kiirendi arenguprogramm annab sulle teadmised ja oskused ning töövahendid, et probleeme ennetada. Aitab tagajärgedega tegelemisest, võta ohjad enda kätte ja ole sündmustest paar sammu ees.

Juhi kiirendi juhi arenguprogramm

Õige juhtimisstiili kasutamine vähendab töötajate läbipõlemist ja suurendab nende pühendumust tööle. Vale juhtimisstiili kasutamine tekitab emotsionaalseid pingeid, stressi ja suurendab läbipõlemise tõenäosust.

“The Role of Leadership Style in Employee Burnout: A Meta-Analysis”

S. E. Johnson, University of Arkansas

Juhi üheks oluliseks ülesandeks on konfliktidega toimetulek. Konfliktide tõhus juhtimine võib parandada meeskonna dünaamikat ja suurendada tööviljakust. Oluline on konflikte ennetada või need varajases staadiumis lahendada.

“Conflict management and team performance: A longitudinal study”

Q. Zhang, Shanghai Jiao Tong University

Uuringu kohaselt on juhtide selge suhtlemine ja ressursside tõhus haldamine olulised tegurid, mis aitavad vältida projektide tähtaegade ületamist ja tagavad nende eduka elluviimise.

“Pulse of the Profession”

Project Management Institute (PMI)

Uuringu tulemused näitavad, et juhtide ebapiisav ressursihaldus ja tööülesannete ebaefektiivne jaotamine põhjustavad töötajate tööülesannete kuhjumist ning suurendada nende stressi taset.

“The Impact of Leadership Styles on Workload and Time Pressure”

T. J. Kammeyer-Mueller, University of Florida

Kas otsid oma meeskonnas sobivat kandidaati meeskonnajuhi ametikohale või tahad alustavat juhti kiiresti järjele aidata?

Juhi kiirendi arenguprogrammist on siin kasu. Osaleja mõistab oma rolli juhina ning saab kõik vajalikud teadmised, oskused ja töövahendid, mida kohe kasutama hakata. Tulemused on kohe näha.
Organisatsiooni investeering hakkab kohe tulemust tootama!

Miks juhi kiirendi programm?

Kas konfliktid meeskonnas, tähtaegade ületamised, klientide äravool ja pidev töötajate värbamine on ära tüüdanud?

Juhi kiirendi arenguprogrammiga saad kõik ülesanded ja tegevused kontrolli alla ning tähtaegadest kinnipidamine tundub kerge. Meeskonnatöö toimib jälle kui õlitatud masin ning töötajad on alati valmis rasketel hetkedel appi tulema.

Juhi kiirendi teemaplokid

Teemablokk 1: Enesejuhtimine

Kontoritöötaja kulutab pea 50% oma tööajast oma töötegemise korraldamisele

Teemablokk 2: Meeskonna juhtimine

34% töötajatest on veendunud, et juht teab, mida nad teevad

Teemablokk 3: Projekti ja protsessi juhtimine

Ebaefektiivsed protsessid röövivad kuni 30% ettevõtte käibest!

Teemablokk 4: Kommunikatsioon

Ebapiisav kommunikatsiooniprobleemid võib ettevõtele maksta aastas 12 000 € töötaja kohta.

Teemablokk 5: Sidus- ja sihtrühmad

Tihti ei jõuta kliendiga lepingusse, sest ettevõtte sees ei olda eelnevalt kõike läbiräägitud ja seda märkab klient läbirääkimistel

Juhi kiirendi maht

Töö õppematerjaliga

tundi programmis kokku
0

Töö õppematerjalidega sisaldab, kas koolitust koolitajaga või õppematerjalide iseseisvat läbi töötamist. Õpematerjalid on kas lühivideotena või veebiseminaridena. Veebseminarid on ka järelvaadatavad. 

Iseseisvad harjutused

tundi programmis kokku
0

Iseseisev töö tähendab õpitu rakendamist oma igapäevases töös. Selle tulemusena võivad sul valmida pikemaajaline tööplaan, muudatused töökorralduses, uute töövahendite kasutuselevõtt jne. Iganädalased ülesanded aitavad õpitut kinnistada.

Online mentorlus

tundi programmis kokku
0

Iga nädal on 1-tunnine online mentorlus minigruppides, kus koolitaja-konsultant vastab küsimustele, aitab leida lahendusi muredele, viib läbi arendavaid individuaalseid või rühmaharjutusi ja annab soovitusi edasiseks programmi läbimiseks

Juhi kiirendi programmi on võimalik tellida ka teemablokkidena

Juhi kiirendi koolitajad-konsultandid

Kristjan Kaskman

 • organisatsioonikäitumise magistri õpingud
 • strateegilisel tasandil juhtimise kogemus
 • töökogemus nii riigi- kui ka erasektoris
 • töötanud välja kahe organisatsiooni koolitussüsteemi
 • valdab vene, inglise ja saksa keelt

Tõnis Mutt

 • sotsiaalfilosoofia ja teoreetilise sotsioloogia magister
 • rahvusvahelise nõustamise kogemus
 • töötanud muuhulgas ettevõtte strateegilise turunduse juhina
 • suurepärane coachingu kogemus
 • valdab vene ja inglise keelt

Juhi kiirendi läbimine

Sisekoolitus organisatsiooni juhtidele

Juhi kiirendi programmi saab tellida kui organisatsiooni juhtide arenguprogrammi. Siis on ühe grupi suuruseks kuni 16 osalejat. 

Sisekoolituse korraldamise võimalused:

 • kohtumised iga 2 nädala tagant ja korraga 6 tundi (kokku 144 tundi). 
 • coachingu kohtumised kas iga 2 nädal tagant 2 tundi (kokku 48 tundi).

Programm võib toimuda kas:

 • kontaktkohtumistena või
 • virtuaalselt Zoom keskkonnas. Kui organisatsioon soovib teises keskkonnas, siis tuleb see eelnevalt läbi rääkida.

Lisandub loomulikult ka individuaalne töö.

Soovi korral võib võtta ka eraldi teemablokke.

Individuaalne koolitus

Juhi kiirendi programmi saab tellida kui individuaalse juhti arenguprogrammina. Intensiivsema töö tulemusena on individuaalne programm veidi lühem. 

Individuaalse programmi korraldamise võimalused:

 • kohtumised iga 2 nädala tagant ja korraga 4 tundi (kokku 96 tundi). 
 • coachingu kohtumised kas iga 2 nädal tagant 1 tund (kokku 24 tundi).

Programm võib toimuda kas:

 • kontaktkohtumistena või
 • virtuaalselt Zoom keskkonnas. Kui organisatsioon soovib teises keskkonnas, siis tuleb see eelnevalt läbi rääkida.

Lisandub loomulikult ka individuaalne töö.

Soovi korral võib võtta ka eraldi teemablokke.

Palun täpsustada siin oma soov, eesmärk vms.

Tahad programmist rohkem teada, siis jäta teade või ...

Scroll to Top