logo-no-taus

Juhtide arenguprogramm

Miks juhi kiirendi programm?

Tunned ehk ise, et

 • tähtajad kõrbevad pidevalt?
 • meeskonnas käärib ja pead tõstab anarhia?
 • kohustused tõusevad üle pea ja oled koos meeskonnaga läbipõlemas?
 • kliendilepingud on raskelt tulema ja on tihti kahjumlikud?

24 nädalaga saad kõik ülesanded ja tegevused kontrolli alla ning tähtaegadest kinnipidamine pole mure. Meeskonna toimib kui õlitatud ralliauto ning töötajad on valmis sinuga iga hetk luuresse minemausaldab sind.

Mida sa võidad kiirendi programmist?

Me lubame, et

 • üheskoos ületame raskused ja 24 nädala pärast oled edukas juht.
 • püsime sinu tempos ja iga nädal aitame ületada järjest uusi kõrgusi.
 • iga nädalaga saavutad järjest suuremat kontrolli oma edu üle.
 • töötajad koonduvad sinu taha ja on valmis sinuga minema läbi tule ja vee.
 • sellelt reisilt sa alguspunkti tagasi ei tule, vaid lähed julgelt oma meeskonnaga vastu uutele väljakutsetele.

Juhi kiirendi teemaplokid

Teema 1
Enesejuhtimine

Enne teiste juhtimist tuleb enda asjad korda teha.

Eeskuju kaudu on kõige parem juhtida.

Teema 2
Meeskonna juhtimine

Meeskonna juhtimine on kui juveliiri töö, mis nõuab täpsust ja ette mõtlemist!

Alati ei pea kõike ise tegema.

Teema 3
Projekti ja protsessi juhtimine

Protsess ei ole projekt ja projekt ei ole protsess. Kui neid ei juhi, siis oled hädas.

Mõlemad on olulised juhi töös.

Teema 4
Kommuni-katsioon

Ilma infota ei toimu midagi.

Õige info õigel ajal ja õigete inimeste jaoks tagab edu.

Teema 5
Sidus- ja sihtrühmade juhtimine

Kui tahad olla edukas, siis tunne oma siht- ja sidusrühmi ning arvesta nende eripäradega.
Kontoritöötaja kulutab pea 50% oma tööajast oma töötegemise korraldamisele

Teema 1. Enesejuhtimine

 • Aja juhtimine: kuidas võita aega?
 • Juhtimine ja juhendamise oskused: kuidas areneda ja arendada meeskonda?
 • Isetegemine või delegeerimine: kuidas jõuda rohkem ja anda tööd spetsialistile?
 • Stressi juhtimine: millal tõsta koormust ja õigel ajal võtta hoogu maha?
 • Konfliktide juhtimine: parem hilja kui mitte kunagi on juba hilja!
34% töötajatest on veendunud, et juht teab, mida nad teevad

Teema 2. Meeskonna juhtimine

 • Efektiivne juht: hea juht ei pruugi olla efektiivne, kuid efektiivne juht on hea
 • Juhtimise protsess: selged protsessid teevad töö ladusaks ja tõhusaks
 • Otsuse vastuvõtmise protsess: ka kõige kehvem otsus on parem kui mitteotsustamine
 • Koosolekud: edukad koosolekud on odavaim viis informatsiooni jagamiseks ja kontrolliks 
 • Tegevusplaanid ja nende rakendamine: plaan ilma rakenduseta ei realiseeru ise 
 • Olukorrapõhine juhtimine: ainult olukorrale kohandatud juhtimisstiil tagab edu
Ebaefektiivsed protsessid röövivad kuni 30% ettevõtte käibest!

Teema 3. Projekti ja protsessi juhtimine

 • Protsesside roll juhtimises : tee protsessid korda ja võidad aega!
 • Projektid : kõike ei saa teha projektipõhiselt, kuid midagi tuleb teha projektipõhiselt!
 • Protsessi või projektijuhtimine : kuidas see on abiks juhile?
 • Protsessijuhtimine : inimeste eduka juhtimise aluseks on selged protsessid
Ebapiisav kommunikatsiooniprobleemid võib ettevõtele maksta aastas 12 000 € töötaja kohta.

Teema 4. Kommunikatsioon

 • Kommunikatsiooni roll juhtimises: informatsioon on võim ja võimalus
 • Sisekommunikatsiooni põhimõtted: kui tahad edu pidurdada, siis ära jaga informatsiooni
 • Avaliku suhtlemise oskused: sõnal on uskumatu jõud ja seda purki tagasi ei pane
 • Müügioskused: tähtis ei ole mitte ühekordne müük, kuivõrd pikaajaline tulus koostöö
 • Argumenteerimine: emotsioonid toetavad otsustamist, kuid faktid panevad lausele punkti
Tihti ei jõuta kliendiga lepingusse, sest ettevõtte sees ei olda eelnevalt kõike läbiräägitud ja seda märkab klient läbirääkimistel

Teema 5. Sidus- ja sihtrühmad

 • Siht- ja sidusrühmad: kuidas nad juhi tegevust mõjutavad?
 • Sihtrühmad: erinevad sihtrühmad ja nende iseärasused?
 • Sidusrühmad: erinevad sidusrühmad ja nende iseärasused?
 • Töötamine sihtrühmadega: kuidas juhtida edukalt sisemisi ja väliseid sihtrühmi?
 • Töötamine sidustrühmadega: kuidas juhtida edukalt sisemisi ja väliseid sidusrühmi?

Koolitajad-konsultandid

Kristjan Kaskman

 • organisatsioonikäitumise magistri õpingud
 • strateegilisel tasandil juhtimise kogemus
 •  töökogemus nii riigi- kui ka erasektoris
 • töötanud välja kahe organisatsiooni koolitussüsteemi
 • valdab vene, inglise ja saksa keelt

Tõnis Mutt

 • sotsiaalfilosoofia ja teoreetilise sotsioloogia magister
 • rahvusvahelise nõustamise kogemus
 • töötanud muuhulgas ettevõtte strateegilise turunduse juhina
 • suurepärane coachingu kogemus
 • valdab vene ja inglise keelt

Juhi kiirendi läbimine

Programm kestab 24 nädalat, kus iga nädal käsitletakse ühte olulist alateemat. Selle raames tuleb iseseisvalt läbida õppematerjalid, teha iseseisvad tööd ning on võimalus koos koolitajaga läbida grupicoaching.

Esimesel kohtumisel vaatame üle programmi, tutvume koolituskeskkonnaga. Räägime läbi materjalide kasutamise ja koolitusprogrammis osalemise põhimõtted. Lisaks selgitame, kuidas erinevaid vahendeid kasutada ning millised on suhtlemise reeglid programmi käigus. Loomulikult ei jää puudutamata ka hindamise ja lõpetamise tingimused

Iseseisev õppimine

0
tundi nädalas
0
tundi programmis kokku

Iseseiseva õppimise raames töötad läbi materjali, mis on kättesaadav lühivideote või veebiseminaridena. Veebseminarid on ka järelvaadatavad. Iseseisev õppimine eeldab ka materjaliga seotud kordamisküsimuste ja ülesannete sooridamist.

Iseseisvad harjutused

0
tundi nädalas
0
tundi programmis kokku

Iseseisev töö tähendab õpitu rakendamist oma igapäevases töös. Selle tulemusena võivad sul valmida pikemaajaline tööplaan, muudatused töökorralduses, uute töövahendite kasutuselevõtt jne. Iganädalased ülesanded aitavad õpitut kinnistada.

Online grupicoaching

0
tundi nädalas
0
tundi programmis kokku

Iga nädal on 2-tunnine online coachingud minigruppides, kus koolitaja-konsultant vastab küsimustele, aitab leida lahendusi muredele, viib läbi arendavaid individuaalseid või rühmaharjutusi ja annab soovitusi edasiseks programmi läbimiseks

Palun täpsustada siin oma soov, eesmärk vms.

ÜLLATUS

Võida tasuta konsultatsioon

Anna programmile tagasiside ja võida 1 tund tasuta konsultatsiooni
Anna tagasiside

Tahad programmist rohkem teada, siis jäta teade või ...

Shopping Cart
Scroll to Top