Edukas meeskonnajuhtimine

Oled väsinud pidevatest erakorralistest koosolekutest ja pikale venivatest tööpäevadest? Miks sa seda kannatad? Tule koolitusele “Edukas meeskonnajuhtimine” ja paneme koos paika plaani, kuidas efetiivselt enda ja meeskonna tööd korraldada.

Tõhusa juhi kaks ülesannet

Kliki pildile ja vaata rohkem

Kas sa oled valmis loobuma 30% käibest, sest sinu töökorraldus on kaootiline?

Kas sind ei häiri, et umbes 34% töötajatest on valmis lahkuma sinu juurest juhi pärast ja isegi madalamale palgale?

Statistiliselt on kõigest 13% töötajatest rahul juhi tegevusega.

Tavaliselt otsitakse häid juhte, kuid uuringud toovad välja, et see on äärmiselt subjektiivne.  Palju olulisem on otsida efektiivseid juhte.

Protsesside optimeerimine on ainult üks osa edukast inimeste juhtimisest.

Juhi peamine ülesanne on saavutada ja toetada organisatsiooni eesmärkide saavutamist.

Seda peab ta tegema koos töötajatest meeskonnaga. Eesmärkide saavutamine sõltub, kui hästi suudab juht nende tööd korraldada.

Umbes 1/3 töötajatest on veendunud, et juht teab, mida töötaja tegelikult teeb. Mis on ülejäänud 2/3 töötajatega? Mida nemad teevad?

Kui juht ei kontrolli olukorda, siis otsivad töötajad alternatiivseid tegevusi, mis ei vii üldiselt organisatsiooni eesmärkide saavutamiseni.

Edukas meeskonnajuhtimine on abiks kui:

  • personali voolavus on suur
  • eesmärkide saavutamine on probleem
  • töötajad on ülekoormatud
  • meeskonna toimimine on keeruline
  • töötajatel on madal pühendumus
  • meeskonna tulemused on madalad

"Edukas meeskonnajuhtimine" koolitusest

Edukas meeskonnajuhtimine
Tõhus juhtimine

"Edukas meeskonnajuhtimine" koolituse ülesehitus

Üheskoos õppimine

Õppimine on vajalik, et mõista miks ja kuidas midagi toimib või toimub. Lühikesed teoorialõigud harjutuste ja arutelude vahel aitava kaasa koolituse eemärgi saavutamisele.

 

Teooria osa ei tähenda ainult koolitaja jutustamist. Erinevate seisukohtade ja stereotüüpide käsitlemine ärgitab osalejaid kaasa mõtlema ja oma seisukohti jagama.

Üheskoos õppimine
50%
Praktilised harjutused
30%
Arutelud
20%
Praktilised harjutused

Harjutuste eesmärgiks on õpitu kinnistamine. Seejuures valmivad konkreetsed plaanid ja lahendused, mida saab kohe oma igapäevatöös kasutada. Sisuliselt valmib koolituse lõpuks tõhusa juhi tööplaan.

Arutelud

Osalejatele on oluline saada esmast tagasisidet koolitajalt ja ka mõtteid kaaslastelt oma seisukohtadele. Pole õigeid ega valesid lahendusi. On lahendused, mis toimivad konkreetses olukorras paremini

Edukas meeskonnajuhtimine

Virtuaalkoolitus

Koolitus Zoom keskkonnas

Virtuaalkoolitus

1040,00 € + km/grupp (hind osaleja kohta 65,00 € + km)
Edukas meeskonnajuhtimine

Virtuaalkähkukas

Koolitus Zoom keskkonnas

Virtuaalkähkukas

Virtuaalkoolituse korral on võimalik jätta kõrvale pikad harjutused ning ainult aktiivse arutelu stiilis omandada teooria

520,00 € + km/grupp (hind osaleja kohta 32,50 € + km)
Edukas meeskonnajuhtimine

Kontaktkoolitus

Koolitus tellija juures

Kontaktkoolitus

1200,00 € + km/grupp kliendi juures (hind osaleja kohta 75,00 € + km)

Hind kehtib koolituse korral Eestis ja tellija juures

Statistiliselt on kõigest 13% töötajatest rahul juhi tegevusega.

Tavaliselt otsitakse häid juhte, kuid uuringud toovad välja, et see on äärmiselt subjektiivne. 

Palju olulisem on otsida efektiivseid juhte.

Enne kui otsustad, küsi "Edukas meeskonnajuhtimine" pakkumist!

(Valida võib ka mitu varianti)
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
Scroll to Top