Arenguvestluse meistriklass

“Kui soovite õitsengu aastat, kasvatage teravilja. Kui soovite kümme aastat õitsengut, istutage puid. Kui soovite sada õitsengu aastat, hoolitsege inimeste eest.” Hiina vanasõna

Arenguvestluse käigus on võimalik leida maksimaalne ühisosa töötaja ja organisatsiooni eesmärkides ning panna paika teekond, et seda ühisosa vajadusel suurendada.

70% töötaja pühendumusest sõltub juhist ja ainult 30% töökeskkonnast

Arenguvestlus aitab kõige efektiivsemalt edasi liikuda pikas perspektiivis

Selged eesmärgid ja tee nendeni on edu võti​.  Arenguvestluse puhul on protsess sama oluline kui selle sisu. Unustada ei tohi ka järeltegevusi.

Organisatsioonid korraldavad rahulolu-uuringuid ja  arenguvestlusi, mis tihti on keerulised ja tüütud. 

Arenguvestlusel on oluline roll organisatsiooni edus ja töötajate pühendumuse suurendamises. Ta aitab mõista töötajal oma rolli organisatsioonis.

Kahjuks võib arenguvestluse tulemusena selguda, et töötaja jätkamine organisatsioonis ei ole kellelegi kasulik. Siis on võimalik leida parim viis kõigile osapooltele töötaja lahkumise korraldamiseks.

Koolitus on abiks kui:

 • arenguvestlus on tüütu ülesanne
 • personali voolavus on suur
 • eesmärgid jäävad täitmata
 • töötajad on rahulolematud
 • areguvestlused ei anna loodetud tulemust
 • arenguvestlusi ei toimu üldse

Koolituse teemad

 • arenguvestluse roll 
 • arenguvestluse efektiivsus
 • kuidas saada kasulikku infot
 • vestluseks ettevalmistumine
 • vestluse struktuur
 • talentide avastuse võimalus
 • enamlevinud karid 
 • tegevused peale vestlust

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärgiks on mõtestada arenguvestluse roll organisatsioonis ja anda vajalikud töövahendid arenguvestluse efektiivseks korraldamiseks ja tulemuste rakendamiseks organisatsiooni hüvanguks.

czczbbb

<c<cc

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab arenguvestluse eesmärki, rolli ja mõju 
 • oskab õppematerjali toel arenguvestlust ette valmistada
 • oskab õppematerjalide toel plaanida arenguvestluse järeltegevusi
 •  teab enamlevinud komistuskivisid arenguvestluste läbiviimisel 

Sihtgrupp

Koolituse sihtgrupiks on organisatsioonide erineva astme juhid ja personalitöötajad. 

Kestvus

Koolitus kestab 6 akadeemilist tundi kontaktkoolitusena või virtuaalkoolitusena Zoom keskkonnas.

Telli “Arenguvestluse meistriklass” koolitus oma organisatsioonile!

(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)

Koolituse hind alates 840 € + km/grupp (12 osalejat). Võimalik ka individuaalõpe.

Täiendavalt on võimalik tellida koolitusjärgset nõustamist, et omandatud teadmisi ja oskusi kiiremini ja efektiivsemalt kasutama hakata.

Shopping Cart
%d bloggers like this: