Töötaja küberhügieen

Oma rahakotti ja dokumente hoiad hoolikalt, kuid mida teevad sinu andmed? Võta oma laiskus kokku ja vaatame koos, kuidas oma andmeid lihtsalt ja odavalt kaitsta! Töötaja küberhügieen koolitus on odavaim lahendus enda kaitsmisel küberrünnakute eest.

Kas sulle ei valmista muret maksma 150 000 € ühe küberrünnaku eest?

Kas sind ei häiri, kui kahtlasele lingile klikkimise tagajärjel on sinu ettevõte mitmeks päevadeks suletud?

Kas sulle ei lähe korda, et sinu kontolt kaob raha kahtlaste arvete maksmisel?

98% küberrünnakutest toimub sotsiaalse sahkerdamise (social engineering) tagajärjel

49% õnnestunud küberrünnakutest moodustavad õngitsuskirjad.

Tööstuse vastu suunatud lunavararünnakute arv on tõusnud 87%.

Küberturvalisust saab tagada ainult pidevalt sellega tegeledes.

80% küberrünnakutest moodustavad õngitsuskirjad ja 90% andmeleketest  saavad algse just õngitsuskirjadest. 

Inimeste näiline anonüümsus küberruumi tekitab pseudoturvatunde.

Küberturvalisus on märkimisväärselt odavam, kui tegeleda süsteemselt kasutajaga.

Ühekordsed koolitused ei paranda olukorda. Küberturvalisus saavutatakse regulaarse tegevuse tulemusena, mis peab hõlmama harjumuste muutmise meetmeid.

Töötaja küberhügieen õppekava

Arvutikasutuse õppekavarühm

Avalikud allikad ja teadustööd, millele viidatakse õppematerjalides.

Tehnoloogia arenguga on muutunud ka küberrünnakute omapära. Seadmete ja tarkvara areng on pannud kurjategijaid otsima uusi võimalusi. Seadmed ja lahendused on sedavõrd odavamaks ja kättesaadavamaks läinud, et nende hävitamine ei häiri pikalt. Samas on tekkinud uus sihtmärk – andmed. Nende manipuleerimine, varastamine või hävitamine võib tuua suurema majandusliku kahju. Nii on küberkurjategijad järjest rohkem suunanud oma rünnaku andmete vastu, otsides ja kasutades selleks inimeste enda haavatavust.

Koolituse eesmärgiks on tutvustada õppijatele igapäevaseid küberohte ja enda kaitsmise võimalusi.

Õppija:

 • teab küberkurjategijate peamisi tegevuspõhimõtteid
 • teab kaasaegseid enamlevinud kuritegusid ja nende mõju endale ja ettevõttele
 • teab, kuidas turvaliselt kasutada erinevaid keskkondi ja oskab kasutada turvalisi autentimise viise.
 • tunneb ära õngitsuskirju, libaveebilehti, petukõnesid ja oskab käituda nende avastamise korral
 • teab, kuhu pöörduda küberrünnaku korral ja mida teha
 • teab organisatsioonispetsiifilisi küberkaitse meetmeid

Koolitus on suunatud ennekõike organisatsiooni tavatöötajate teadlikkuse tõstmisele.

Koolitusel osalemiseks ei ole eeltingimusi. Koolitust on võimalik tellida eesti, vene ja inglise keeles.

Standardkoolituse maht on 3 akadeemilist tundi

Koolituse raames läbitakse järgmised teemad:

 • küberkuritegevuse areng viimastel aastatel
 • küberkurjategijate meetodid ja töövahendid
 • digitaalne jalajälg ja andmed küberruumis
 • enamlevinud küberrünnakud
 • igapäevane küberkaitse ja infoturve
 • seadmete turvaline kasutus
 • oma andmete audit
 • andmekaitse ja töötaja õigused ja kohustused

Koolituse raames vahelduvad teooria ja praktilised tegevused, mille raames õppijad saavad kontrollida näiteks kontode ja paroolide turvalisust.

Kontaktõppe läbiviimiseks on vajalikud:

 • piisavalt ruumi õppijatele ja hea nähtavus õpperuumi projektori pildile
 • projektor koos ekraaniga või televiisor
 • pabertahvel

Virtuaalõpe toimub Zoom keskkonnas. Selleks peab õppijatel olema:

 • stabiilne internetiühendus
 • kaamera (eraldi või integreeritud)
 • soovituslik on kasutada laua- või sülearvutit
 • võimalusel eraldi kõrvaklapid

Õppematerjalid ja testid on kättesaadavad koolituskeskkonnas. 

Koolituse läbimiseks tuleb:

 • osaleda koolitusel algusest lõpuni
 • aktiivselt panustada koolitusse
 • täita kontrolltest küberhügieenist
 • osalemine aktiivselt koolitusel

Koolituse läbinud saavad tunnistuse.

 • Koolitaja koolitus
 • Juhi töö kogemus vähemalt 3 aastat, mis hõlmab ka arenguvestluste läbiviimist
 • Eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel

"Töötaja küberhügieen​" koolituse tagasiside

Kuidas jäite rahule koolitusega?

Koolituse sisu vastas minu vajadustele
Koolituse ajakava
Õppemeetodid

Kuidas jäite rahule koolitajaga?

Teema valdamine ja sisu edasiandmine
Osalejate kaasamine
Ajakasutus
Toetavad materjalid

Koolituse korraldusega rahulolu

Õpikeskkond (virtuaalne või füüsiline)
Eelinfo piisavus ja ajakohasus
Kui tõenäoliselt Sa soovitaksid seda koolitust oma sõbrale/tuttavale?

Stardipakett

Virtuaalkoolitus 300 € + km ja kontaktkoolitus 390 € + km*

Paketi sisu

* koolitus ühele grupile

* online test teadmiste kohta

Baaspakett

Virtuaalkoolitus 400 € + km ja kontaktkoolitus 600 € + km*

Paketi sisu

* koolitus ühele grupile

* online test teadmiste kohta

* kaks tasuta videoloengut uutest trendidest küberrünnakutes

PRO-pakett

Virtuaalkoolitus 850 € + km ja kontaktkoolitus 1000 € + km*

Paketi sisu

* koolitus ühele grupile

* online test teadmiste kohta

* kaks tasuta videoloengut uutest trendidest küberrünnakutes

* töötajate testimise harjutus.

* kontaktkoolituse hind kehtib koolituse korral Eestis ja tellija juures

Enne kui otsustad, küsi pakkumist

(Valida võib ka mitu varianti)
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
Scroll to Top