Töötaja küberhügieen

Uskumatu, kuid kuni 70% küberrünnakuid saab kasutaja ise oma teadliku tegevusega ära hoida. 2021 oli keskmise lunavara rünnaku kahju keskmise suurusega ettevõttel umbes 150 000 €. Seetõttu on töötaja küberhügieen oluline turvategur.

98% küberrünnakutest kasutavad sotsiaalse sahkerdamise (social engineering) tagajärjel.

Koolitusest

„Mustusest saab pesemisega lahti, harjumustest pole nii lihtne vabaneda.“ Hindustani vanasõna

Küberturvalisust saab tagada ainult pidevalt sellega tegeledes

80% küberrünnakutest moodustavad õngitsuskirjad ja 90% andmeleketest  saavad algse just õngitsuskirjadest.

94% pahavarast saadakse emaili teel ja aktiveeritakse inimese poolt. 

Inimeste näiline anonüümsus küberruumi tekitab pseudoturvatunde.

Küberturvalisus on märkimisväärselt odavam, kui tegeleda süsteemselt kasutajaga.

Ühekordsed koolitused ei paranda olukorda. Küberturvalisus saavutatakse komplekse lahendusega, mis hõlmab lisaks koolitusele ka reeglite kehtestamist. Samuti on vajalik kontrollimehhanism, mis motiveeriks töötajaid oma harjumusi muutma.

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärgiks on tutvustada osalejatele igapäevaseid küberohte ja enda kaitsmise võimalusi ning selle olulisust nii töötajale kui ka organisatsioonile.

Teemad
 • küberkuritegevuse areng viimastel aastatel
 • küberkurjategijate meetodid ja töövahendid
 • digitaalne jalajälg ja andmed küberruumis
 • paroolide kasutamine ja mitmeastmeline autentimine
 • õngitsuskirjad
 • petulehed, petukõned ja arvepettused
 • kaitse teiste enamlevinud rünnakute vastu
 • andmekaitse ja töötaja õigused ja kohustused
 • ettevõttespetsiifilised reeglid
Tulemus

Koolitusel osaleja:

 • teab küberkurjategijate peamisi tegevuspõhimõtteid
 • teab kaasaegseid enamlevinud kuritegusid ja nende mõju endale ja ettevõttele
 • teab, kuidas turvaliselt kasutada erinevaid keskkondi ja oskab kasutada turvalisi autentimise viise.
 • tunneb ära õngitsuskirju, libaveebilehti, petukõnesid ja oskab käituda nende avastamise korral
 • teab, kuhu pöörduda küberrünnaku korral ja mida teha
 • teab organisatsioonispetsiifilisi küberkaitse meetmeid
 • teab GDPRi põhimõtteid ning oma õigusi ja kohustusi
Sihtgrupp

Koolitus on suunatud erinevate organisatsioonide töötajate teadlikkuse tõstmiseks. 

Kestvus

Koolitus kestab 3 akadeemilist tundi kontaktkoolitusena või virtuaalkoolitusena Zoom keskkonnas

Maksumus

Koolituse hind ühe gruppi kohta (16 osalejat):

 • STARDIPAKETT – 400 € + km
 • BAASPAKETT – 520 € + km
 • PROPAKETT – 640 € +km

KOOLITUSPAKETTIDE KIRJELDUSED

Koolituse tulemusena saad…

 • olulise eelinformatsiooni, kuidas küberkuritegevus mõjutab ettevõtte toimimist ja kuidas võidakse Sind rünnata
 • ülevaate, mida küberkurjategijad rünnaku ettevalmistamiseks kasutavad ja kust nad vajaliku informatsiooni leiavad 
 • peamised nipid, mille kasutamisel vähendad märkimisväärselt küberrünnaku ohtu ettevõttele ja töötajate vastu

Allikas: Väljavõte õppematerjalist

Telli “Töötaja küberhügieeni” koolitus oma organisatsioonile!

(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
%d bloggers like this: