Töötaja küberhügieen

„Mustusest saab pesemisega lahti, harjumustest pole nii lihtne vabaneda.“ Hindustani vanasõna

2021 oli keskmise lunavara rünnaku kahju keskmise suurusega ettevõttel umbes 150 000 €. Seetõttu on töötaja küberhügieen oluline turvategur.

98% küberrünnakutest toimub sotsiaalse sahkerdamise (social engineering) tagajärjel.

Küberturvalisust saab tagada ainult pidevalt sellega tegeledes.

80% küberrünnakutest moodustavad õngitsuskirjad ja 90% andmeleketest  saavad algse just õngitsuskirjadest. 

Inimeste näiline anonüümsus küberruumi tekitab pseudoturvatunde.

Küberturvalisus on märkimisväärselt odavam, kui tegeleda süsteemselt kasutajaga.

Ühekordsed koolitused ei paranda olukorda. Küberturvalisus saavutatakse komplekse lahendusega, mis hõlmab lisaks koolitusele ka reeglite kehtestamist. Samuti on vajalik kontrollimehhanism, mis motiveeriks töötajaid oma harjumusi muutma.

Koolituse teemad

  • küberkuritegevuse areng  ja meetodid
  • digitaalne jalajälg 
  • paroolid ja autentimine
  • õngitsuskirjad ja pettused
  • kaitse rünnakute eest
  • andmekaitse, kasutaja õigused ja kohustused

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärgiks on tutvustada osalejatele igapäevaseid küberohte ja enda kaitsmise võimalusi ning selle olulisust nii töötajale kui ka organisatsioonile.

czczbbb

<c<cc

Koolituse tulemusena osaleja:

  • teab küberkurjategijate peamisi tegevuspõhimõtteid ja mõju 
  • tunneb ära enamlevinud rünnakuid
  • teab, kuidas käituda küberrünnaku korral
  • teab GDPRi põhimõtteid ning oma õigusi ja kohustusi 

Sihtgrupp

Koolituse sihtgrupiks on organisatsioonide töötajad. 

Kestvus

Koolitus kestab 3 akadeemilist tundi kontaktkoolitusena või virtuaalkoolitusena Zoom keskkonnas.

Osalejate tagasiside koolitusele

Kuidas jäid koolitusega rahule?

Kuidas jäid koolitajaga rahule?

Kuidas jäid koolitajaga rahule?

Kui tõenäoliselt Sa soovitaksid koolitust sõbrale/tuttavale?

Telli “Töötaja küberhügieeni” koolitus oma organisatsioonile!

(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)

Koolituse hind ühe grupi kohta (16 osalejat grupis) alates 420 € + km/grupp.

Shopping Cart
%d bloggers like this: