Juhtimise konsultatsioonid

Muutusel ja muutusel on vahe​

Eduka juhtimise aluseks on lihtsus ja paindlikkus. Me elame muutuvas maailmas, aga kas ikka peame igale muutusele reageerima? Võib olla võtame muutuse teadmiseks, aga jätkame endistviisi. 

Teiselt poolt on jälle olukorda, millele tuleb koheselt reageerida ja midagi ette võtta. Organisatsiooni ise võib vajada muutmist või muutumist, sest senine süsteem ei toimi, ei ole jätkusuutlik. 

Paindlikkus ja kohanemine

Paindlikkus ei tähenda purjetamist tuule suunale vastavalt, vaid liikuminesoovitud eesmärgi suunas, arvestades tuult. 

Paindlikkus tähendab valmisolekut muutusteks mitte ainult reageerimist sellele. Need on kaks erinevat lähenemist ning nõuavad organisatsioonilt hoopis erinevaid tegevusi.

Juhtimise edu alused
  • Selged eesmärgid ja tööplaanid, kus kõik teavad täpselt oma rolli organisatsiooni edus.
  • Lihtsad ja selged protsessid, mis aitab kiiresti reageerida muutustele
  • Läbimõeldud ja funktsionaalne struktuur, mis tagab optimaalse ressursikasutuse
  • Selge kommunikatsioonisüsteem, et tagada vajalik info kõigile osapooltele ja õigeaegselt 

Kui kulukaks võib kujuneda ebaefektiivne koosolek!

Millal võiks mõelda juhtimisalasele konsultatsioonile?​

Üle maailma on uuringute kohaselt ainult 15% töötajatest täielikult töösse pühendunud. See madal näitaja koormab ettevõtteid ning põhjustab tohutut tootlikkuse langust.

Oled organisatsioonis tuvastanud puudused töötajate teadmistes või oskustest. Töötajad käivad edukalt koolitustel, kuid midagi ei muutu. 

Tunned, et paljusid asju saab kiiremini ja paremini teha, aga kõik algatused vajuvad soiku. Inimesed paluvad muutusi, kuid muutused ei toimi.

Personali osakonna suurimaks väljakutseks on viimasel ajal olnud värbamine, sest töötajad ei püsi kaua töökohal. Varem pole seda olnud.

Väga palju aega kulub koosolekutele ja kohtumistele, kuid tööd on pooleli ja eesmärgid täitmata. Sobiva aja leidmine koosoleku jaoks on ka omaette peavalu.

Töökoormus ja ülesanded kasvavad üle pea. Siht või tegevuse mõte hakkab kaduma. Ja Sa pole ainuke organisatsioonis. 

Kui soovid rohkem teada juhtimise konsultatsioonidest, siis jäta oma soov või mure.

%d bloggers like this: