Juhi mentorprogamm

Kas koosolekud väljuvad kontrolli alt? Kas tähtajad tulevad liiga ruttu? Kas töötajate tegevusest ülevaate saamine röövib pidevalt palju aega? Kui sind painavad lisaks nendele probleemidele ka teised, mis ei lase juhtimist nautida, siis on juhi mentorprogramm sulle abiks.

Miks võtta mentorprogramm?

Juhi mentorprogramm on loodud selleks, et toetada juhte nagu sina igapäevaste väljakutsete kiiremas ja tõhusamas lahendamises. Meie programm pakub sulle vajalikke tööriistu, metoodikat ning praktilisi teadmisi, mis võimaldavad sul muutuda tõhusamaks ja tulemuslikumaks juhiks.

Eesmärk on teada, aga ei leia õiget teeotsa

Paljudes organisatsioonides on olemas mentorid, kes saavad samuti aidata ja teeks seda suurepäraselt. Siiski on siin oht, et kolleeg hakkab abistama organisatsiooni protseduure, tavasid ja harjumusi arvestades. Väline mentor keskendub probleemile ja proovib kohandada teekonna organisatsioonile.

Milleks sulle juhi mentorprogramm?

Probleemide kiirem lahendamine

Juhi mentorprogramm keskendub igapäevaste probleemide efektiivsele ja kiiremale lahendamisele. Õpid tuvastama probleemide põhjusi, neid strateegiliselt analüüsima ja leidma kiireid, loovaid ja innovaatilisi lahendusi.

Efektiivse juhtimise töövahendid

Juhi mentorprogramm annab sulle vajalikud töövahendid, mis aitavad olla juhina tõhusam ja produktiivsem. Nad aitavad näiteks kiiremini seada prioriteete, juhtida oma aega ning kasutada optimaalselt oma ressursse.

Suure pildi nägemine oma töös

Mentorprogramm aitab sul lahendada probleeme strateegilisest vaatest ja näha suurt pilti. Õpid analüüsima olukordi, tuvastama olulisi tegureid ning kavandama pikaajalisi strateegiaid, mis viivad edu saavutamiseni.

Saa kasu teiste kogemusest

Juhi mentorprogramm aitab sul õppida teiste kogemusest ja vältida teiste vigu. Mentor jagab lisaks teadmistele ka oma kogemust ning parimaid praktikaid. Nii õpid juhina kiiremini ja saavutad kiiremini soovitud tulemusi.

Mentorprogramm aitab leida kiiresti vajaliku teeotsa probleemide või murede lahendamisel. Seejuures lõikad kasu teiste juhtide kogemusest, mida jagab sinuga mentor. Miks astuda ise reha otsa, kui seda on teised teinud ja sa saad seda vältida.

Mida juhi mentorprogramm sisaldab?
 • Esmane 30 minutiline tasuta konsultatsioon, kus sõnastatakse eesmärk 
 • 2 tunnine esmane kohtumine tegevusplaani koostamiseks
 • 12 iga nädalast konsultatsiooni
 • 2 tunnine programmi kokkuvõte ja jätkutegevuste plaani koostamine
Vajadusel on võimalik tellida programmijärgset 30 minutilisi konsultatsioonisessioone.

Juhi mentorprogrammi etapid

Mentorprogrammi igal etapil on kindel eesmärk ja sisu, mis aitab maksimaalselt kaasa tulemuse saavutamisele.

Esmane konsultatsioon.

30 minuti jooksul toimub probleemi ja eesmärgi sõnastus, mida programmi lõpuks soovitakse saavutada. Esmane konsultatsioon on tasuta, sest siin selgub, kas edasine koostöö võib kanda vilja.

2-tunnine sissejuhatav konsultatsioon.

Selle kohtumise tulemusena toimub probleemi täpsem lahtiharutamine ja tegevuste kirjeldus, et saavutada eesmärk. Samuti koostatakse täpne tegevusplaan eesmärgi saavutamiseks 12 nädala jooksul

Iganädalased kohtumised.

Nende kohtumiste jooksul vaadatakse üle eelmise nädala tegevuste tulemused, analüüsitakse probleeme ja vajadusel täpsustatakse järgmise nädala eemärke ja tegevusi. 

Juhi mentorprogrammi kokkuvõttev kohtumine

Sellel kohtumisel vaadatakse üle saavutatud tulemused ja õpituvastused. Samuti käsitletakse ilmnenud probleeme ja nende lahenduse võimalusi. Lisaks pannakse kokku plaan ka järgmiseks 12 nädalaks.

Juhi mentorprogrammi paketid ja maksumus

Pakett S:

 • 0,5 tunnine esmane konsultatsioon (tasuta)
 • 2-tunnine sissejuhatav konsultatsioon
 • 12×1-tunnist konsultatsiooni
 • 2-tunnine kokkuvõtte kohtumine

Pakett M:

 • 0,5 tunnine esmane konsultatsioon (tasuta)
 • 2-tunnine sissejuhatav konsultatsioon
 • 12×1-tunnist konsultatsiooni
 • 2-tunnine kokkuvõtte kohtumine
 • 12×0,5-tunnist järelkonsultatsiooni

Pakett L:

 • 0,5 tunnine esmane konsultatsioon (tasuta)
 • 2-tunnine sissejuhatav konsultatsioon
 • 12×2-tunnist konsultatsiooni
 • 2-tunnine kokkuvõtte kohtumine

Pakett XL:

 • 0,5 tunnine esmane konsultatsioon (tasuta)
 • 2-tunnine sissejuhatav konsultatsioon
 • 12×2-tunnist konsultatsiooni või 24×1-tunnist konsultatiooni
 • 2-tunnine kokkuvõtte kohtumine
 • 12×0,5-tunnist järelkonsultatsiooni

1520,00 € + km

2090,00 € + km

2660,00 € + km *

3230,00 € + km *

Hinnad kehtivad vituaalkonsultatsiooni korral. Kontaktkohtumiste soovi korral võib lisanduda Eesti piires transportikulu kuni 20% hinnast. Transpordikulu ei lisandu Eestis, kui ühest organisatsioonist tellitakse rohkem kui 3 programmi.  Väljaspool Eestit lisakulu vastavalt reaalsele kulule ja kokkuleppele.

Soovid rohkem teada juhi mentorprogrammist, siis jäta mulle teade!

Shopping Cart
Scroll to Top