Juhtimine on imelihtne 11/24 - Coach, mentor või koolitaja: kes lahendab sinu juhtimisprobleemi?

Tänapäeva keerulises ärimaailmas vajame kõik aeg-ajalt abi ja tuge. Olgu selleks siis uute oskuste omandamine, keeruliste otsuse langetamine või lihtsalt motivatsiooni leidmine järgmiseks sammuks. Turul on olemas mitmeid professionaale, kes saavad aidata. Siiski võivad terminid coach, mentor ja koolitaja tunduda segadusttekitavad ning tekitada küsimuse: kes neist sobib just minu vajaduste rahuldamiseks?

 

Kui ettevõttes on mõni probleem, siis selle lahendamise korral on määravaks kaks olulist tegurit: aeg ja kulud. Ja nii oled tõenäoliselt tihti dilemma eest, kas sa vajad coachi, mentorit või koolitajat. Nendel kõigil kolmel on oma roll ja eelised sinu abistamiseks, kuid mitte igas olukorras. Seetõttu on väga oluline mõista, mida suudab coach, millal eelistada mentorit ning miks võib olla koolitaja esimeseks päästerõngaks. Vaatleme neid kolme lähemalt.

Kes on coach? Coach on professionaalne partner, kes toetab sind sinu isiklike ja professionaalsete eesmärkide saavutamisel. Coachid ei ole nõustajad, vaid pigem juhendajad, kes aitavad sinul leida oma lahendused ja arendada oma potentsiaali. Nad kasutavad mitmesuguseid tehnikaid, sealhulgas küsimuste esitamist, aktiivset kuulamist ja tagasisidet, et aidata sinul oma mõtteid selgitada, oma uskumusi uurida ja oma eesmärke saavutada. Coachi abi on kasulik mitmesugustes olukordades, sealhulgas:

 • kui soovid parandada oma sooritust ja saavutada ambitsioonikaid eesmärke;
 • kui tunned end motiveerimata või kinni jäänud;
 • kui soovid arendada oma isiklikke oskusi, näiteks suhtlemisoskust, probleemide lahendamise võimet või aja planeerimise oskust;
 • kui soovid luua tasakaalu töö- ja eraelu vahel;
 • kui soovid oma karjääris edasi liikuda.

Coachid töötavad tavaliselt seanssidega, mis toimuvad üks kord nädalas või kaks korda kuus ja kestavad umbes 60 minutit. Seansside ajal töötab coach sinuga koos, et selgitada välja sinu eesmärgid, väljakutsed ja takistused. Coach aitab sinul leida oma lahendusi ja arendada strateegiaid oma eesmärkide saavutamiseks. Samuti toetab coach sind sinu edusammude jälgimisel ja vastutuse võtmisel.

Kes on mentor? Mentor on kogenud professionaal, kes jagab sinuga oma teadmisi, kogemusi ja nõuandeid sinu valdkonnas. Mentorid pakuvad juhendamist ja tuge ning aitavad sind vältida levinumaid vigu. Nad võivad aidata sinul luua kontakte ja võrgustike loomist ning pakkuda sulle väärtuslikke ülevaateid sinu tööst ja karjäärivõimalustest. Mentori abi on kasulik mitmesugustes olukordades, sealhulgas:

 • kui oled oma valdkonnas uus ja vajate juhendamist ja tuge;
 • kui soovid kiirendada oma karjääri;
 • kui soovid luua kontakte ja võrgustikke oma valdkonnas;
 • kui soovid saada nõu kogenud professionaalilt;
 • kui soovid õppida valdkonna parimatest tavadest.

Mentorsuhted võivad olla ametlikud või mitteametlikud. Mõnel juhul võib sinu tööandja määrata sulle mentori. Teistel juhtudel võid leida mentori ise, otsides professionaalseid organisatsioone või võrgustike kaudu. Mentorsuhted põhinevad vastastikusel usaldusel ja austusel. Mentor pühendub sinu edu toetamisele ja sina pead olema valmis õppima ja rakendama tema nõuandeid.

Kes on koolitaja? Koolitaja on ekspert, kes jagab oma teadmisi ja oskusi kindla teema kohta struktureeritud koolitusformaadis. Koolitused pakuvad praktilist teavet ja oskusi, mida saad kohe oma töös rakendada. Koolitajad kasutavad mitmesuguseid õpetamismeetodeid, sealhulgas loenguid, esitlusi, praktilisi harjutusi ja rühmaülesandeid. Koolitaja abi on kasulik mitmesugustes olukordades, sealhulgas:

 • kui vajad konkreetseid teadmisi või oskusi kindlas valdkonnas;
 • kui soovid kursis olla valdkonna uusimate trendide ja arengutega;
 • kui soovid parandada oma sooritust kindlas.

Koolitajad töötavad väga erinevas stiilis. On koolitajaid, kes teevad oma koolituse tellija soovide järgi. Teiselt poolt on koolitajad-nõustajad, kes koostöös tellijaga kaardistavad tegeliku vajaduse, kohandab koolituse ja pakub järeltuge. Seetõttu on võib olla isegi mõttekas küsida koolitajatelt ka tema teemas mentortuge.

Võtame ühe näite. Oled alustav müügiesindaja, kellel on suur ambitsioon, kuid puuduvad teadmised, kogemus ja selge plaan. Tekib küsimus, kas arenguks kaasata coach, mentor või pöörguga koolitaja poole. Iseenesest saavad müügiesindajale kõik kolm abiks olla, kuid erineval eesmärgil:

 • Coach aitab müügiseindajal selgitada välja oma müügieesmärgid ja väljakutsed. Coach aitab tal leida oma lahendusi ja arendada strateegiaid oma eesmärkide saavutamiseks. Samuti toetab coach teda tema edusammude jälgimisel ja vastutuse võtmisel.
 • Mentor, kes on kogenud müügijuht, saab pakkub talle väärtuslikke nõuandeid ja juhendamist tema valdkonnas. Mentor saab jagada temaga oma kogemusi ja õpetada talle müügitööstuses edu saavutamiseks vajalikke oskusi ja teadmisi.
 • Müügikoolitus pakub talle praktilisi teadmisi ja oskusi, mida saab kohe oma töös rakendada. Koolitajad õpetavad talle müügiprotsessi erinevaid etappe, kuidas leida potentsiaalseid kliente, kuidas luua müügiargumente ja kuidas edukalt läbi viia müügikõnesid ja läbirääkimisi.

Nagu näha on kõigil oma roll ja tulemus. Seejuures tuleb arvestada, et coachiga töö on aeganõudev ja pikem protsess. Kui probleem nõuab kiiret sekkumist ja puudub valdkonnas teadmised, oskused või kogemus, siis on tõenäoliselt koolitajast ja mentorist rohkem abi.

Coachid, mentorid ja koolitajad pakuvad kõik väärtuslikke teenuseid, mis võivad aidata sul või sinu organisatsioonil oma juhtimisoskust parandada ja saavutada oma eesmärke. Õige valik sõltub sinu individuaalsetest ning sinu organisatsiooni vajadustest ja eesmärkidest.

 • kui soovid arendada oma isiklikke oskusi ja saavutada oma eesmärke, kaalu coachi abi palumist.
 • kui vajad juhendamist ja tuge kogenud professionaalilt oma valdkonnas, pöördu mentori poole.
 • kui vajad konkreetseid teadmisi või oskusi kindlas valdkonnas, osale koolitusel.

Mõistes iga rolli nüansse, saad teha teadliku otsuse, milline professionaal suudab sinu juhtimisprobleeme kõige paremini lahendada.

Juhi mentorprogramm - tark õpib teiste vigadest

Olen juhina olnud tihti olukorras, kus oma mõtetest on puudu ja ei ole plaani, kuidas edasi liikuda. Peale pikka ekslemist jõudsin vajalike teadmisteni või siis õige inimeseni, kes jagas oma kogemust. Samuti olen kolleegidelt kuulnud tagasisidet, et mentoritest on äärmiselt palju kasu.

Sellest ajendatuna olen kokku pannud juhi mentorprogrammi, mille eesmärkideks on:

 • igapäevast juhtimisprobleemide efektiivne ja kiire lahendamine;
 • igapäevase meeskonna või organisatsiooni juhtimise tõhustamine;
 • toetada strateegilise planeerimise efektiivsele korraldamiste ja plaani rakendamist;

Mentorprogrammi saab kasutada iseseisva teenusena või siis tugiteenusena mõne koolituse järel muutuste kinnistamiseks.

Juhi mentorprogramm
Scroll to Top