Tõhusa juhi teekaart​

„Edukas juht peab olema valmis võtma enda kanda täieliku vastutuse oma alluvate vigade ja puuduste eest. Kui ta üritab oma vastutusest kõrvale hiilida, ei jää ta juhiks.“ Napoleon Hill

Statistiliselt on kõigest 13% töötajatest rahul juhi tegevusega.

Tavaliselt otsitakse häid juhte, kuid uuringud toovad välja, et see on äärmiselt subjektiivne. Kui juht peab olema hea suhtleja, siis kuidas seda mõõta või hinnata? Kui juht on kellelegi hea, siis on kindlalt inimesi, kes sama juhti heaks ei pea. 

Protsesside optimeerimine ei tähenda tõhusat inimeste juhtimist

Tõhusal juil on ainult kaks peamist kohustust, mis nõuavad temalt 100% keskendumist.

Juhi peamine ülesanne on saavutada ja toetada organisatsiooni eesmärke.

Umbes 1/3 töötajatest on veendunud, et juht teab, mida töötaja tegelikult teeb. Seega 2/3 teevad midagi, mis ei pruugi olla kooskõlas organisatsiooni eesmärkidega.

Hea on väga subjektiivne omadus, mida ei saa üheselt mõõta. Inimesed hindavad juhtides erinevaid omadusi. Tõhusust saab aga üheselt mõõta ning selle tulemused on kõigile üheselt mõistetavad. 

Koolitus on abiks kui:

 • personali voolavus on suur
 • eesmärkide saavutamine on probleem
 • töötajad on ülekoormatud
 • tiimi toimimine on keeruline
 • töötajatel on madal pühendumus
 • tiimi tulemused on madalad

Koolituse teemad

 • hea juht ja tõhus juht
 • tulemuslikkus ja personali voolavus
 • tõhusa juhi neli peamist tegevust
 • tõhusa juhi töömeetodid
c<

cc<

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda juhile vajalikud teadmised ja töövahendid, kuidas meeskonna tööd efektiivselt korraldada.

czczbbb
 

<c<cc

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab tõhusa juhi kahte peamist tunnust
 • teab tõhusa juhi nelja peamist tegevust
 • mõistab protsesside ja inimese juhtimise erinevusi
 • oskab õppematerjalide abil korraldada efektiivselt meeskonna tööd

Sihtgrupp

Koolituse sihtgrupiks on tulevased, algajad ja kogemustega juhid. 

Kestvus

Koolitus kestab 3 akadeemilist tundi kontaktkoolitusena või virtuaalkoolitusena Zoom keskkonnas.

Telli “Tõhusa juhi teekaart” koolitus oma organisatsioonile!

(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)

Koolituse hind ühe grupi kohta (12 osalejat grupis) alates 400 € + km/grupp.

Täiendavalt on võimalik tellida koolitusjärgset nõustamist, et omandatud teadmisi ja oskusi kiiremini ja efektiivsemalt kasutama hakata.

Shopping Cart
%d bloggers like this: