Tõhusa juhi teekaart

Statistiliselt on kõigest 13% töötajatest rahul juhi tegevusega.

Tavaliselt otsitakse häid juhte, kuid uuringud toovad välja, et see on äärmiselt subjektiivne. Kui juht peab olema hea suhtleja, siis kuidas seda mõõta või hinnata? Kui juht on kellelegi hea, siis on kindlalt inimesi, kes sama juhti heaks ei pea. 

Koolitusest

„Edukas juht peab olema valmis võtma enda kanda täieliku vastutuse oma alluvate vigade ja puuduste eest. Kui ta üritab oma vastutusest kõrvale hiilida, ei jää ta juhiks.“ Napoleon Hill

Protsesside optimeerimine ei tähenda tõhusat inimeste juhtimist

Tõhusal juhil on ainult kaks peamist kohustust, mis nõuab temalt 100% keskendumist.

Juhi peamine ülesanne on saavutada ja toetada organisatsiooni eesmärke.

Umbes 1/3 töötajatest on veendunud, et juht teab, mida töötaja tegelikult teeb. Seega 2/3 teevad midagi, mis ei pruugi olla kooskõlas organisatsiooni eesmärkidega.

Hea on väga subjektiivne omadus, mida ei saa üheselt mõõta. Inimesed hindavad juhtides erinevaid omadusi.

Tõhusust saab aga üheselt mõõta ning selle tulemused on kõigile üheselt mõistetavad.

leader, leadership, manager-2206099.jpg
Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda juhile vajalikud teadmised ja töövahendid, kuidas meeskonna tööd efektiivselt korraldada.

Teemad
 • hea juht ja tõhus juht
 • tulemuslikkus ja personali voolavus
 • tõhusa juhi neli peamist tegevust
 • tõhusa juhi töömeetodid
Tulemus

Koolitusel osaleja:

 • teab tõhusa juhi kahte peamist tunnust
 • teab tõhusa juhi nelja peamist tegevust
 • mõistab protsesside ja inimese juhtimise erinevusi
 • oskab õppematerjalide abil korraldada efektiivselt meeskonna tööd
Sihtgrupp

Koolitus sobib suurepäraselt:

 • algajale või kogemusega juhile igal tasandil
 • projektijuhile, kes pidevalt töötab erinevate meeskondadega
 • tulevasele juhile, kes on suunatud ettevõtte karjääriprogrammi ja asub peagi juhina tööle
Kestvus

Koolitus kestab 3 akadeemilist tundi kontaktkoolitusena või virtuaalkoolitusena Zoom keskkonnas

Maksumus

Koolituse hind 400 € + km/grupp (12 osalejat)

Koolituse tulemusena saad…

 • olulised teadmised, kuidas olla tõhus juht, mitte lihtsalt hea juht
 • vajalikud töövahendid, et kiiresti saavutada rutiin ja keskenduda oma tõhusa juhi rollile 
 • nipid ja ideed, kuidas juba kohe peale koolitust alustada tegutsemist tõhusa juhina
 • mõtteid ja tuge, kuidas oma senist rutiini veidi ümber korraldada ning alustada vajadusel muutustega

Telli “Tõhusa juhi teekaart” koolitus oma organisatsioonile!

(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
%d bloggers like this: