Tõhusa juhi stardipauk

Oled väsinud pidevatest erakorralistest koosolekutest ja pikale venivatest tööpäevadest? Miks sa seda kannatad? Tule koolitusele “Tõhusa juhi stardipauk” ja paneme koos paika plaani, kuidas efetiivselt enda ja meeskonna tööd korraldada.

Tõhusa juhi kaks ülesannet

Kliki pildile ja vaata rohkem

Kas sa oled valmis loobuma 30% käibest, sest sinu töökorraldus on kaootiline?

Kas sind ei häiri, et umbes 34% töötajatest on valmis lahkuma sinu juurest juhi pärast ja isegi madalamale palgale?

Statistiliselt on kõigest 13% töötajatest rahul juhi tegevusega.

Tavaliselt otsitakse häid juhte, kuid uuringud toovad välja, et see on äärmiselt subjektiivne.  Palju olulisem on otsida efektiivseid juhte.

Protsesside optimeerimine on ainult üks osa tõhusast inimeste juhtimisest.

Juhi peamine ülesanne on saavutada ja toetada organisatsiooni eesmärkide saavutamist.

Seda peab ta tegema koos töötajatest meeskonnaga. Eesmärkide saavutamine sõltub, kui hästi suudab juht nende tööd korraldada.

Umbes 1/3 töötajatest on veendunud, et juht teab, mida töötaja tegelikult teeb. Mis on ülejäänud 2/3 töötajatega? Mida nemad teevad?

Kui juht ei kontrolli olukorda, siis otsivad töötajad alternatiivseid tegevusi, mis ei vii üldiselt organisatsiooni eesmärgide saavutamiseni.

Koolitus on abiks kui:

 • personali voolavus on suur
 • eesmärkide saavutamine on probleem
 • töötajad on ülekoormatud
 • meeskonna toimimine on keeruline
 • töötajatel on madal pühendumus
 • meeskonna tulemused on madalad

"Tõhusa juhi stardipauk" koolituse sisu

leader, leadership, manager-2206099.jpg

Koolituse lõppedes on juhil vajalikud teadmised, töövahendid ja esmane plaan, kuidas kohe enda ja  meeskonna tööd efektiivselt korraldada.

 • kuhu kulub tegelikult juhi aeg ja millele seda kõige rohkem kulub
 • eesmärgistatud tegevus kui peamine võimalus tõhusalt tegutseda
 • prioriteetide seadmine
 • meeskonna kaasamine töösse – kui hästi sa oma meeskonda tunned
 • üks-ühele koosoleku roll tõhusas juhtimises
 • ülesannete delegeerimine ja juhi roll
 • töötajate juhendamine kui üks olulisi võimalusi nende arendamisel
 • tagasiside andmine

Koolituse tulemusena osaleja:

 • omab väga selget ülevaadet, kuhu tema aeg kulub
 • analüüsib, kas kõigi seniseid tegevusi peab tema ise tegema või saab kaasata teisi
 • mõistab meeskonna kaasamise rolli tõhusa juhtimise saavutamiseks
 • prioritiseerib oma eesmärgid ja tegevused nii enda kui ka töötajate vaates
 • teab delegeerimise tähtsust tõhusas juhtimises ja oskab seda rakendada
 • mõistab juhendamise (coaching) rolli töötajate arendamises ja tõhusas juhtimises
 • oskab kasutada tagasiside andmise mudelit.

Koolituse sihtgrupiks on tulevased, algajad ja kogemustega juhid erinevatelt juhtimistasanditelt

Koolitus kestab 8 akadeemilist tundi kontaktkoolitusena või virtuaalkoolitusena Zoom keskkonnas.

Õppegrupi suurus 16 osalejat.

"Tõhusa juhi stardipauk" koolituse ülesehitus

Üheskoos õppimine

Õppimine on vajalik, et mõista miks ja kuidas midagi toimib või toimub. Lühikesed teoorialõigud harjutuste ja arutelude vahel aitava kaasa koolituse eemärgi saavutamisele.

 

Teooria osa ei tähenda ainult koolitaja jutustamist. Erinevate seisukohtade ja stereotüüpide käsitlemine ärgitab osalejaid kaasa mõtlema ja oma seisukohti jagama.

Üheskoos õppimine
50%
Praktilised harjutused
30%
Arutelud
20%
Praktilised harjutused

Harjutuste eesmärgiks on õpitu kinnistamine. Seejuures valmivad konkreetsed plaanid ja lahendused, mida saab kohe oma igapäevatöös kasutada. Sisuliselt valmib koolituse lõpuks tõhusa juhi tööplaan.

Arutelud

Osalejatele on oluline saada esmast tagasisidet koolitajalt ja ka mõtteid kaaslastelt oma seisukohtadele. Pole õigeid ega valesid lahendusi. On lahendused, mis toimivad konkreetses olukorras paremini

leader, leadership, manager-2206099.jpg

Virtuaalkoolitus

Koolitus Zoom keskkonnas

Virtuaalkoolitus

1040,00 € + km/grupp (hind osaleja kohta 65,00 € + km)
leader, leadership, manager-2206099.jpg

Virtuaalkähkukas

Koolitus Zoom keskkonnas

Virtuaalkähkukas

Virtuaalkoolituse korral on võimalik jätta kõrvale pikad harjutused ning ainult aktiivse arutelu stiilis omandada teooria

520,00 € + km/grupp (hind osaleja kohta 32,50 € + km)
leader, leadership, manager-2206099.jpg

Kontaktkoolitus

Koolitus tellija juures

Kontaktkoolitus

1200,00 € + km/grupp kliendi juures (hind osaleja kohta 75,00 € + km)

Hind kehtib koolituse korral Eestis ja tellija juures

Statistiliselt on kõigest 13% töötajatest rahul juhi tegevusega.

Tavaliselt otsitakse häid juhte, kuid uuringud toovad välja, et see on äärmiselt subjektiivne. 

Palju olulisem on otsida efektiivseid juhte.

Enne kui otsustad, küsi pakkumist!

(Valida võib ka mitu varianti)
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
Shopping Cart
Scroll to Top