Teistmoodi sissejuhatus juhtimisse

Juhiks olemine tähendab ennekõike vastutamist teiste tegemiste eest. Spetsialist vastutab ainult enda tulemuste eest.

Kas oled mõnikord märganud, et juhi vahetusel toimub meeskonnas totaalne muutus? Kunagi keskpärane tiim hakkab saavutama suurepäraseid tulemusi ja vastupidi. Juhi edukus sõltub ennekõike tema oskusest kohaneda meeskonnaga ja meeskonda arendada.

Koolitusest

„Tugeva kindrali alluvuses pole nõrku sõdureid.“ Jaapani vanasõna

Juht kasvab koos meeskonnaga

Juhtimise edukuse aluseks on juhi võimujälg. Kuidas juht ennast positsioneerib, milliseid töövõtteid kasutab ning ennast kehtestab.

Määravaks ei ole juhi arusaam olukorrast, vaid kriitilise tähtsusega on, kuidas meeskond juhi tegevust näeb ja tajub. Need on kaks erinevat asja.

Juhi ülesanne ei ole panna meeskond tantsima oma pilli järgi, vaid koondada meeskond oma selja taha.

Juhtimisel on oma võlu ja valu. Juhiks olemine ei sobi kõigile, sest mida kõrgemale liigutakse, seda vähem saab teha reaalset tööd ja seda üksildasemaks muututakse. Sellest ei räägita üldiselt koolitustel.

Otsustades minna juhi teed, tuleb ära unustada “mina”, sest edaspidi sõltub edu “meie panusest”.

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärgiks on mõtestada juhi roll ja anda ülevaade juhi igapäevase töö sisust just inimeste juhtimise võtmes. 

Teemad
 • juhi olemus, roll ja tüübid, juhtimise olemus ja erinevad viisid
 • võim ja võimu jälg, võimu kasutamine
 • otsustamine ja vastutus
 • protsesside ja inimeste juhtimine
 • projektimeeskonna ja tavakollektiivi juhtimine
 • informatsiooni haldus ja sõnumite edastamine
 • eduka juhtimise põhimõtted
 • suhtlemine ja tegevuste plaanimine
Tulemus

Koolitusel osaleja:

 • mõistab juhtimise olemust ning erinevaid juhtimise tüüpe ja viise,
 • teab juhtimist mõjutavaid tegureid ja erinevate juhtimisstiilide kasutamise põhimõtteid
 • teab võimu mõju ning selle kasutamise võimalusi ja kuritarvitamise tagajärgi
 • teab inimeste ja protsesside juhtimise erinevusi ning oskab oma tööd korraldada
 • teab projektimeeskonna ning tavakollektiivi toimimise erinevusi
Sihtgrupp

Koolitus sobib asutuse karjäärimudelisse, kus soovitakse juhte leida oma töötajate seast. Lisaks sobib koolitus suurepäraselt ka probleemide tuvastamiseks juhtimises.

Kestvus

Koolitus kestab 8 akadeemilist tundi kontaktkoolitusena või virtuaalkoolitusena Zoom keskkonnas

Maksumus

Koolituse hind 1200 € + km/grupp (12 osalejat)12

Telli “Teistmoodi sissejuhatus juhtimisse” koolitus oma organisatsioonile!

(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
%d bloggers like this: