Olukorrapõhine juhtimine

Vale juhtimisstiili kasutamine võib tekitada aastas kahju umbes 6500 € töötaja kohta ja vajalikud eesmärgid jäävad saavutamata

70% töötaja pühendumusest sõltub juhist ja ainult 30% töökeskkonnast

Koolitusest

„Inimene ei saa tõeliselt täiuslikumaks muutuda, kui ta ei aita ka teistel täiuslikumaks saada.“ Charles Dickens

Kindlusta, et kõik eesmärgid saavad edukalt saavutatud

Ei ole olemas head ega halba juhtimisstiili. Iga juhtimisstiil sobib kindlasse olukorda ja on siis kõige efektiivsem.

Suurim küsimus on, kuidas valida see sobivaim juhtimisstiil? Milliste kriteeriumite järgi valik teha? Määravaks saab töötaja valmisolek midagi teha Performance Readines®.

Olukorrapõhine juhtimine (Situational Leadership®) aitab juhil saavutada eesmärgid ja arendada meeskonda.

Kasutades olukorrapõhist juhtimist (Situational Leadership®) märkad peagi, et Sinu meeskond suudab ülesannetega palju iseseisvamalt toime tulla. 

Olukorrapõhine juhtimine on ka suurepärane töövahend, et oma töötajaid arendada ning muuta nad iseseisvamaks.

Koolituse eesmärk

Olukorrapõhise juhtimise koolituse eesmärgiks on anda juhile töövahend ja vajalik teadmine, kuidas iga olukorras valida sobiv juhtimisstiilKoolituse eesmärgiks on anda juhile töövahend, kuidas iga kindlas olukorras valida sobiv juhtimisstiil töötajale ülesanne andes, et ülesanne saaks täidetud parimal viisil. , et ülesanne saaks täidetud parimal viisil.

Teemad
 • juhtimine kui mitmesuunaline mõjutamine
 • mõjutamiskäitumised ja soorituse valmisolek (Performance Readiness ®)
 • olukorrapõhise juhtimise mudel (Situational Leadership ® Model)
 • valmisolek ja tahe soorituseks
 • töötaja soorituse valmisolek (Performance Readiness ®) ja selle määramine
 • sobiva juhtimisstiili valik ja mõju töötaja sooritusele
 • töötaja sooritusvõimekuse areng ja taandareng
Tulemus

Koolitusel osaleja:

 • teab olukorrapõhise juhtimise põhimõtteid ja põhimõisteid
 • oskab määrata ülesande saaja valmisolekut soorituseks (Performance Readiness®)
 • teab suunava ja toetava käitumise rolli töötaja soorituse valmisoleku tõstmisel ja sobiva juhtimisstiili valikul
 • teab juhtimisstiili mõju töötaja sooritusele ning oskab valida töötaja soorituse valmisoleku tasemele vastava juhtimisstiili
 • teab enesehindamistesti alusel oma enamikasutatavat juhtimisstiili ning käitumismustreid
Sihtgrupp

Koolitus sobib suurepäraselt:

 • kogemusega juhile igal tasandil
 • projektijuhile, kes pidevalt töötab erinevate meeskondadega
 • tulevasele juhile, kes on suunatud ettevõtte karjääriprogrammi ja asub peagi juhina tööle
Kestvus

Koolitus kestab 12 akadeemilist tundi kontaktkoolitusena või virtuaalkoolitusena Zoom keskkonnas

Maksumus

Koolituse hind 3800 € + km/grupp (12 osalejat)

Koolituse tulemusena saad…

 • saad suurepärase töövahend, mis aitab kiiresti ja eksimatult valida olukorda sobivaim juhtimisstiil
 • omandad protsess, mis aitab sul määrata meeskonnaliikmete soorituse valmidust (Performance Readiness®).
 • õpid kasutama meetodeid, mis suurendab töötajatega suhtluse ja kvaliteeti ning parandab meeskonna sooritust.
 • suudad parandada töökeskkonda tänu paremale sooritusele ja meeskonnatööle. 

Allikas: Väljavõte õppematerjalist

Telli “Olukorrapõhise juhtimise” koolitus oma organisatsioonile!

(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)

Koolitus toimub The Center For Leadership Studies litsentsi alusel

%d bloggers like this: