Olukorrapõhine juhtimine

„Inimene ei saa tõeliselt täiuslikumaks muutuda, kui ta ei aita ka teistel täiuslikumaks saada.“ Charles Dickens

Vale juhtimisstiili kasutamine võib tekitada aastas kahju umbes 6500 € töötaja kohta ja vajalikud eesmärgid jäävad saavutamata.

 

Juhtimisstiili valik sõltub ennekõike töötaja valmisolekust saavutada vajalik tulemus.

Kohandades oma juhtimisstiili on võimalik saavutada paremaid tulemusi väiksemate kuludega.

Ei ole olemas head ega halba juhtimisstiili. Iga juhtimisstiil sobib kindlasse olukorda ja on siis kõige efektiivsem.

Suurim küsimus on, kuidas valida see sobivaim juhtimisstiil? Milliste kriteeriumite järgi valik teha? Määravaks saab töötaja valmisolek midagi teha Performance Readines®.

Olukorrapõhine juhtimine (Situational Leadership®) aitab juhil saavutada eesmärgid ja arendada meeskonda.

Kasutades olukorrapõhist juhtimist (Situational Leadership®) märkad peagi, et Sinu meeskond suudab ülesannetega palju iseseisvamalt toime tulla. 

Olukorrapõhine juhtimine on ka suurepärane töövahend, et oma töötajaid arendada ning muuta nad iseseisvamaks.

Koolitus on abiks kui:

 • on soov muuta inimeste juhtimine efektiivseks
 • on vajadus saavutada eesmärgid igas olukorras
 • personali oskused ja isikuomadused on äärmiselt erinevad, aga eesmärgid tuleb saavutada
 • on soov kasutada parimat juhtimisstiili igas olukorras.

Olukorrapõhise juhtimise koolituse eesmärgiks on anda juhile töövahend ja vajalik teadmine, kuidas iga olukorras valida sobiv juhtimisstiil.

 • olukorrapõhise juhtimise mudel (Situational Leadership ® Model)
 • töötaja soorituse valmisolek (Performance Readiness ®) ja selle määramine
 • sobiva juhtimisstiili valik ja mõju töötaja sooritusele
 • töötaja sooritusvõimekuse areng ja taandareng 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab juhtimisstiili valiku mõju tulemuse saavutamise efektiivsusele
 • oskab määrata ülesande saaja valmisolekut soorituseks (Performance Readiness®)
 • oskab kasutada olukorrapõhise juhtimise mudelit (Situational Leadership ® Model)

Koolituse sihtgrupiks on kogemusega ja algajad juhid, projektijuhid ja  tulevased juhid. 

Koolitus kestab 13 akadeemilist tundi kontaktkoolitusena või virtuaalkoolitusena Zoom keskkonnas.

Õppegrupi suurus 12 osalejat.

Virtuaalkoolitus

Koolitus Zoom keskkonnas

Virtuaalkoolitus

3120,00 € + km/grupp (hind osaleja kohta 195,00 € + km)

Kontaktkoolitus

Koolitus tellija juures

Kontaktkoolitus

3250,00 € + km/grupp kliendi juures (hind osaleja kohta 203,13 € + km)

Enne kui otsustad, küsi pakkumist!

(Valida võib ka mitu varianti)
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
Shopping Cart
Scroll to Top