Meeskonna jätkusuutlik juhtimine - arenda töötajaid juhtimisstiili abil

„Inimene ei saa tõeliselt täiuslikumaks muutuda, kui ta ei aita ka teistel täiuslikumaks saada.“ Charles Dickens

Vale juhtimisstiili kasutamine võib tekitada aastas kahju umbes 6500 € töötaja kohta ja vajalikud eesmärgid jäävad saavutamata.

Juhtimisstiili valik sõltub ennekõike töötaja valmisolekust saavutada vajalik tulemus.

Jätkusuutliku juhtimisega on võimalik ainult juhtimisstiilidega kombineerides saavutada paremaid tulemusi väiksemate kuludega.

Ei ole olemas head ega halba juhtimisstiili. Iga juhtimisstiil sobib kindlasse olukorda ja on siis kõige efektiivsem.

Suurim küsimus on, kuidas valida see sobivaim juhtimisstiil? Milliste kriteeriumite järgi valik teha? Määravaks saab töötaja valmisolek midagi teha.

Jätkusuutlik juhtimine aitab juhil saavutada eesmärgid ja arendada meeskonda.

Jätkusuutlik juhtimine on ka suurepärane töövahend, et oma töötajaid arendada ning muuta nad iseseisvamaks.

Koolitus on abiks kui:

  • on soov muuta inimeste juhtimine efektiivseks
  • on vajadus saavutada eesmärgid igas olukorras
  • personali oskused ja isikuomadused on äärmiselt erinevad, aga eesmärgid tuleb saavutada
  • on soov kasutada parimat juhtimisstiili igas olukorras.

Koolitusest täpsemalt

Sissejuhatus inimeste juhtimisse

Eesmärgi saavutamine eeldab sobiva juhtimisstiili valikust. Juhtimisstiili valik ei sõltu juhi soovist, vaid määravaks on töötaja valmisolek saadud ülesannet täita.

Mitte ainult inimesed ei ole erinevad teadmiste, oskuste ja kogemuse poolest. Tihti mängib rolli ka nende emotsionaalne seisund ja enesekindlus.

Meeskonna jätkusuutlik juhtimine

Virtuaalkoolitus

Koolitus Zoom keskkonnas

Virtuaalkoolitus

1040,00 € + km/grupp (hind osaleja kohta 65,00 € + km)
Meeskonna jätkusuutlik juhtimine

Kontaktkoolitus

Koolitus tellija juures

Kontaktkoolitus

1200,00 € + km/grupp kliendi juures (hind osaleja kohta 75 € + km)
Enne kui otsustad, küsi pakkumist​ "Meeskonna jätkusuutlik juhtimine" koolituse kohta
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
(Valida võib ühe või mitu vastusevarianti)
Scroll to Top